Kapiton

To grecka forma łacińskiego cognomen Capito (dopełniacz Capitonis) 'głowacz'.

Odpowiedniki obcojęz.: łac. Capito, Capiton, gr. Kapíton.

Było kilku męczenników tego imienia. Ale lokalizacja i czas poniesionej przez nich śmierci nie są znane. Mimo to wspominamy o jednym.

Kapiton z Sebasty (-). W synaksarium konstantynopolitańskim figuruje pod dniem 24 lipca. Wedle Martyrologium Hieronimiańskiego zginąć miał z dwoma towarzyszami w Sebaście. Nie mamy na to innego dowodu, a ponadto z tymi samymi towarzyszami Kapiton figuruje pod dniem 23 czerwca jako męczennik z Nikomedii.

Kapiton
 obchodzi imieniny