Kapitolina

To imię pochodzenia łacińskiego, żeński odpowiedniki męskiego KAPITOLIN.

Odpowiedniki obcojęz.: łac. Capitolina, gr. Kapit-lin-, Kapit-linía.

Kapitolina i Eroteida, męczennice z Cezarei Kapadockiej. Synaksaria, a za nimi Martyrologium Rzymskie wspominają je 27 października. Podobnie uplasowane są w menologium bazyliańskim i w kalendarzach słowiańskich. Różnice dotyczą chronologii męczeństwa: jedne pomieszczają je w epoce Licyniusza, inne w czasie panowania Dioklecjana. O stosunkowo wczesnym kulcie świadczy m.in. kościoł wybudowany ku ich uczczeniu w Konstantynopolu. Bezwartościową jest natomiast grecka Passio, w której sporo skopiowano z Pasji męczennika Teogenesa (BHL 8107).

Kapitolina
 obchodzi imieniny