Kapitolin

Imię pochodzenia łacińskiego, wtórne cognomen utworzone od przymiotnika Capitolinus, odnoszącego się do Kapitolu, nazwy jednego z siedmiu wzgórz, na których zbudowany został starożytny Rzym.

Odpowiedniki obcojęz.: łac. Capitolinus, gr. Kapit-leinos.

W martyrologiach znajduje się trzech męczenników o tym imieniu. Wszyscy mało są znani, a trudni do usytuowania w czasie i przestrzeni. Tu wspomnimy tylko jednego:

Kapitolin, męczennik afrykański. Widnieje w Martyrologium Hieronimiańskim pośród dwudziestu pięciu innych. Miejsce swe zajmują oni pod dniem 28 czerwca. Niektórzy z towarzyszy Kapitolina noszą imiona, które wskazują na pochodzenie wschodnie. Nic poza tym o nich nie wiemy.

Kapitolin
 obchodzi imieniny