Kasjusz

Jesto to imię łacińskie (nomen gentilicium) rodu (gens) Cassia. Cassius to 'należący do rodu Cassia'.

W Polsce imię nie poświadczone.

Odpowiedniki obcojęz.: łac. Cassius, wł. Cassio, hiszp. Casio.

Święci, którzy patronowali temu imieniu, są stosunkowo nieliczni. W hagiograficznych wykazach wymienia się ich sześciu. Tu przedstawimy dwóch, chyba najznamienitszych, przynajmniej w perspektywie oddawanej im czci.

Kasjusz, męczennik z Bonn. Wedle legendy należeć miał do słynnej Legii Tebańskiej, a męczeństwa dostąpić razem z siedmioma towarzyszami w Bonn. Inny z tej grupy, Gereon, miał z 318 towarzyszami zginąć w Kolonii, a Wiktor z 330 towarzyszami w Xanten. Wszyscy ci męczennicy wspominani są w dniu 10 października. Nad grobem Kasjusza i Florentyna wybudowano piękny kościół. Później utworzono przy nim kolegiatę. W r. 1149 położono fundamenty pod nowy kościół, który znany w mieście jako Münster, istnieje po dzień dzisiejszy. Tam to w r. 1169 złożono ciała męczenników . Uważani są za patronów miasta.

Kasjusz, biskup Narni. Jest znany przede wszystkim dzięki Dialogom i Homiliom św. Grzegorza Wielkiego, który sławi jego pobożność, nabożeństwo do świętych apostołów oraz dobroczynność i wielkoduszność względem ubogich. Grzegorz nam opowiada także, jak to Kasjusz zaimponował królowi Ostrogotów Totyli. Gdy biskup, z wyglądu niepozorny i skromny, stanął przed władcą, ten obdarzył go spojrzeniem pełnym wzgardy i posądził o opilstwo. Kiedy jednak Kasjusz uzdrowił potem cudownie jego miecznika, Totyla zmienił zdanie i okazał biskupowi najwyższy szacunek. W rzeczy samej dane chronologiczne dotyczące Kasjusza zgadzają się z wydarzeniami historycznymi: Wedle zachowanych szczątków epitafium Kasjusz wstąpił na stolicę biskupią w Narni (Umbria, Włochy) w październiku 536 r., umarł natomiast w r. 558. Martyrologium Rzymskie, idąc za Grzegorzem, umieściło imię świętego pod dniem 29 czerwca. Właściwym dies natalis, odczytanym ze wspomnianego epitafium, jest jednak 1 lipca.

Kasjusz
 obchodzi imieniny