Kyneburga

Jest to oboczna postać żeńskiego imienia CYNEBURGA.

Kyneburga, Kineswida i Tibba (Tilba). Kyneburga była córką króla Mercji, Pandy. Wyswatano ją za Alkfryda, króla Northumbrii. Gdy ten zmienił kierunek swej polityki, żonę swą odesłał do jej ojca. Z pomocą rodziny ufundowała wtedy Kyneburga klasztor w miejscowości zwanej Castor. Osiadła tam także jej siostra Kineswida oraz krewna Tibba. I właśnie one to kolejno zarządzały nową fundacją. Kyneburga zmarła około r. 680. Wszystkie trzy otoczono kultem, którego szczególnym ośrodkiem stało się Peterborough, dokąd też przeniesiono ich relikwie. Wspomnienie przypadło w dniu 6 czerwca.

Kyneburga
 obchodzi imieniny