Lech

Jest to legendarne imię protoplasty zachowane w czeskiej kronice wierszowanej (podanie o Lechu i Czechu). Od tego imienia Wincenty Kadłubek wyprowadził etniczną nazwę Lechitów (tj. Polaków). Według W. Taszyckiego imię Lech jest imieniem prostym i znaczy 'młody'. S. Rospond przyjmuje, że imię to jest skróconym imieniem pochodnym od dwuczłonowego Lestsław - Lesław, utworzonym według wzoru: Stanisław: Sta-ch. W niektórych publikacjach identyfikuje się nazwy własne Lech i Lach, ale jednak mają one różną etymologię. W czasach ożywiania imion słowiańskich (w XIX w.) utworzono imię Lechosław, które jest onomastycznym neologizmem. Forma Lech potwierdzona jest w dokumentach od wieku XIV (zob. LESZEK).

Lech
 obchodzi imieniny