Machar

Imię pochodzenia celtyckiego (irlandzkiego), występujące też w formach: Mechar, Meachar o znaczeniu 'dostojeństwo, majestat, godność'.

Odpowiedniki obcojęz.: łac. Macharus, Machar, ang. Macharius.

W wykazach świętych iroszkockich znaleźć można dwie postacie o tym imieniu. Druga nosi je jednak raczej jako nazwisko, występujące zresztą także w innych bliskobrzmiących formach. Kilka słów o tym świętym powiemy pod hasłem Tadeusz, bo pod takim imieniem zatwierdzono jego kut. Natomiast pierwszą z owych postaci jest:

Machar, biskup Aberdeen. Uchodzi za fundatora i patrona tej diecezji. Wedle lekcji wspomnianych pod hasłem Machan był synem irlandzkiego rycerza Fiachna i jego małżonki Finchoemii. Potem został uczniem św. Kolumby z Jona. Już jako biskupa wysłano go następnie na przepowiadanie Ewangelii Piktom, zamieszkującym wschodnią Szkocję. W Aberdeen wybudował rzekomo katedrę. Gdy udał się jako pielgrzym do Rzymu, papież Grzegorz miał go nazwać Maurycym. Przez jakiś czas przebywał także u grobu św. Marcina w Tours. Zachowała się wierszowana Vita, którą we wschodnioszkockim dialekcie skomponowano w XIV stuleciu. Wspomnienie obchodzi się 12 listopada.

Machar
 obchodzi imieniny