Malwina

Imię pochodzenia germańskiego, złożone z członów: Mal- - Mahal- 'zgromadzenie, trybunał sądowy' i -win 'przyjaciel'. Nie można wykluczyć łacińskiego rodowodu imienia. Trzeba by je wtedy pojmować jako formę spieszczoną cognomen Malva, którego podstawę stanowi wyraz pospolity malva, -ae 'kwiat malwy, malwa'. Imię ma proweniencję literacką. Jego autorem jest James Macpherson, który użył je w -Pieśniach Osjana-. Dzięki upowszechnieniu poematów osjanicznych w Europie, imię to spopularyzowało się w różnych krajach.

U nas pojawiło się w 1805 r. w utworze -Miłość malująca obraz Malwiny- L. Kropińskiego, ale dopiero romans Marii z Czartoryskich Wirtemberskiej -Malwina, czyli domyślność serca- wpłynął znacząco na frekwencję imienia. W dwudziestym wieku jednak popularność jego spadła i dziś jest prawie nie używane.

Odpowiedniki obcojęz.: łac. Malwina, Maluina, Madalvina, ang. Malvina, Melvine, fr. Malvy, niem. Malwine, Maluine, Madalwine, wł. Malvina.

Malwina
 obchodzi imieniny