Tego dnia świętują

Obchodzi imieniny:
4 lipca

Imię pochodzenia germańskiego (anglo-saskiego); złożone jest z elementów: aelf- / alp- / alf- / elf- 'elf' i -raed (-rad / -rat) 'rada, konsylium'. Czasem drugi człon identyfikuje się ze słowem -frid / -fritu 'oszańcowanie, twierdza, pokój'. W Polsce imię znane od w. XIX w związku z modą angielską...

Zobacz więcej o: Alfred
Obchodzi imieniny:
4 lipca,
19 lipca,
4 sierpnia,
14 sierpnia,
14 grudnia

Imię męskie pochodzenia łacińskiego, pierwotnie cognomen od gentilicium Aurelius (z rodu Aurelia) lub od nazwy szczepu galijskiego Aureliani ze stolicą Cenabum. Łacińskie Aurelius mogło być używane jako praenomen i jako gentilicium. Obok męskiego Aurelianus było też w użyciu żeńskie Aureliana. Z historii...

Zobacz więcej o: Aurelian
Obchodzi imieniny:
4 lipca,
25 września

Imię hebrajskie Elisheba, z grupy imion teoforycznych z elementem el- 'Bóg'. Całość interpretować można jako 'Bóg moją przysięgą'. Do Europy przyszło wraz z chrześcijaństwem. Spopularyzowało się dzięki św. Elżbiecie - matce Jana Chrzciciela i św. Elżbiecie Węgierskiej. Było to imię dość częste w rodzinach...

Zobacz więcej o: Elżbieta
Obchodzi imieniny:
18 czerwca,
4 lipca,
8 lipca,
21 października,
5 listopada,
14 listopada,
17 listopada,
19 listopada

Imię pochodzenia łacińskiego, genetycznie żeńskie cognomen odpowiadające męskiemu INNOCENTY. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Innocentia, niem. Innocenzia, wł. Innocenza, Innocenta. Hagiografowie opowiadają o dwóch świętych tego imienia: o dziewicy z Rawenny oraz o męczennicy z Rimini. Pominiemy pierwszą...

Zobacz więcej o: Innocenta
Obchodzi imieniny:
17 kwietnia,
22 czerwca,
4 lipca,
28 lipca

Imię pochodzi z języka łacińskiego, z pierwotnego przezwiska, od przymiotnika innocens, -tis 'niewinny, prawy' (rzeczownik innocentia, -ae 'niewinność, prawość'). W języku łacińskim istnieją dwie formy tego imienia Innocens i Innocentius. Było to imię wielu papieży. W Polsce imię występuje, ale tylko...

Zobacz więcej o: Innocenty
Obchodzi imieniny:
17 kwietnia,
22 czerwca,
4 lipca,
28 lipca

Imię łacińskie pochodzące od imienia Juliusz (Julius), utworzone za pomocą przyrostka -anus. Taki przyrostek dodawali do swego nomen gentilicium wyzwoleńcy i adoptowani. Utworzone w ten sposób cognomen dodawali z kolei do pełnego nazwiska pana lub adoptującego, który przyjmował ich do swego rodu. Znamy...

Zobacz więcej o: Julian
Obchodzi imieniny:
7 stycznia,
9 stycznia,
27 stycznia,
28 stycznia,
12 lutego,
17 lutego,
27 lutego,
8 marca,
4 lipca,
19 sierpnia,
2 września,
18 października

Jest to imię hebrajskie, złożone z Jo (skrót z Jeho, Jahwe 'Bóg') i z czasownika jasaf 'przydać'. Joseph lub Jehoseph znaczy 'niech pomnoży Bóg (domyślnie) dobra' albo 'niech przyda Pan (drugiego syna)'. Należy więc ono do grupy imion teoforycznych (zawiera element Jeho 'Bóg'). W Polsce jest to bardzo...

Zobacz więcej o: Józef
Obchodzi imieniny:
4 lutego,
14 lutego,
15 lutego,
19 lutego,
28 lutego,
1 marca,
19 marca,
17 kwietnia,
1 maja,
23 czerwca,
28 czerwca,
4 lipca,
25 sierpnia,
27 sierpnia,
18 września,
14 listopada
Obchodzi imieniny:
4 lipca

Imię pochodzenia germańskiego, złożone z członów: Mal- - Mahal- 'zgromadzenie, trybunał sądowy' i -win 'przyjaciel'. Nie można wykluczyć łacińskiego rodowodu imienia. Trzeba by je wtedy pojmować jako formę spieszczoną cognomen Malva, którego podstawę stanowi wyraz pospolity malva, -ae 'kwiat malwy, malwa'....

Zobacz więcej o: Malwina
Obchodzi imieniny:
4 lipca

Jest to zromanizowana forma germańskiego imienia Otto / Odo, które powstało w wyniku skrócenia pełnych imion dwuczłonowych z pierwszym członem -d- (np. Odward / Edward). Forma Otto jest formą niemiecką. Element -t- / -d- / --d 'dziedzictwo, majątek' był często używany w imiennictwie germańskim, np....

Zobacz więcej o: Odo
Obchodzi imieniny:
14 stycznia,
19 czerwca,
4 lipca,
18 listopada
Obchodzi imieniny:
4 lipca

Zlatynizowana forma germańskiego imienia złożonego z członów: theud-/diot- 'lud, naród, plemię' i -haris/-charis 'wojsko'. Czasem utożsamiano je z greckim Teodorem. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Theudarius, Theuderius, ang., niem. Theodarius, Theoderis.

Zobacz więcej o: Teudariusz (Teodor)
Obchodzi imieniny:
7 lutego,
21 lutego,
26 marca,
1 kwietnia,
20 kwietnia,
22 kwietnia,
5 maja,
20 maja,
29 maja,
31 maja,
21 czerwca,
4 lipca,
27 sierpnia,
5 września,
19 września,
24 września,
23 października,
29 października,
9 listopada,
11 listopada,
7 grudnia

Jest to imię słowiańskie, złożone z członów: przymiotnikowego wieli- 'wielki' (por. staro-cerkiewno-słowiańskie velij) i rzeczownikowego -sław. Pojawia się ono w dokumentach w 1189 r. Obok imienia męskiego poświadczone jest też żeńskie Wielisława (w dokumentach od 1405 r.). W kalendarzu imion słowiańskich...

Zobacz więcej o: Wielisław
Obchodzi imieniny:
4 lipca