Mamas

Imię wywodzące się z greki, z mowy dziecięcej, w której wyraz oznaczający matkę, mamkę przeniesiony został na mężczyznę. Zatem Mamas (Mammes, Mames) to 'mężczyzna nazwany mamusią, mamką'.

Odpowiedniki obcojęz.: łac. Mamas, Mammes, gr. Mámas, Mammés, Mamés, ang., niem. Mamas, Mammas.

Mamas (Mammes), męczennik z Cezarei Kapadockiej. Świadczą o nim w swych homiliach Bazyli Wielki i Grzegorz z Nazjanzu. Jeden i drugi zdają się mówić, że był już mężem dojrzałym i że zginął na początku prześladowania za Dioklecjana, a więc około r. 303. Nie mówią jednak o innych szczegółach życia i męczeństwa. Ten brak obficie uzupełnia legenda w wersjach greckiej, syryjskiej, ormiańskiej i łacińskiej. Wedle nich męczennik liczyłby 15 lat. Był sierotą, bo rodzice zmarli w więzieniu. On sam w podobnej sytuacji podtrzymywał na duchu współtowarzyszy. Przeszedł rozmaite męki. Potem, przeniesiony cudownie na jakąś górę, wiódł życie eremity i pasterza. Produkowanymi przez się serkami wspomagał biednych. Aresztowany po raz drugi, miał być oddany na pożarcie dzikim zwierzętom, męczony w ogniu i kamienowany. Grecy czcili go w rozmaitych terminach, ale najczęściej 2 września. W Martyrologium Hieronimiańskim widniał pod 17 sierpnia. Uchodził przede wszystkim za patrona pasterzy i trzód.

Mamas
 obchodzi imieniny