Miłosz

Jest to forma spieszczona; powstała ona z imion dwuczłonowych, z elementem miło- w pierwszym członie, w wyniku skrócenia i dodania sufiksu spieszczającego -sz (por. Miłorad itp.). Forma Miłosz wspomniana jest już w Bulli Gnieźnieńskiej (1136 r.), a więc znana była już wcześniej. Jako nazwisko nosi je poeta Czesław Miłosz.

W kalendarzu imion słowiańskich umieszczone jest pod datą 25 stycznia.

Miłosz
 obchodzi imieniny