Tego dnia świętują

imięo niepewnej etymologii. Na ogół przypisywane jest mu pochodzenie z języka gockiego i znaczenie "prawdziwie szlachetna", ale mogłoby też oznaczać "opiekunka wszystkich". Według najnowszych publikacji naukowych imię to wywodzi się jednak z języka arabskiego, a przedostało się do Polski za pośrednictwem...

Zobacz więcej o: Elwira
Obchodzi imieniny:
25 stycznia,
10 lutego

Jest to forma spieszczona; powstała ona z imion dwuczłonowych, z elementem miło- w pierwszym członie, w wyniku skrócenia i dodania sufiksu spieszczającego -sz (por. Miłorad itp.). Forma Miłosz wspomniana jest już w Bulli Gnieźnieńskiej (1136 r.), a więc znana była już wcześniej. Jako nazwisko nosi je...

Zobacz więcej o: Miłosz
Obchodzi imieniny:
25 stycznia
Obchodzi imieniny:
25 stycznia
Obchodzi imieniny:
25 stycznia

Jest to imię pochodzenia łacińskiego. Pierwotnie tzw. praenomen (imię właściwe) nadawane dziecku w związku z jakąś cechą fizyczną. Pierwotne znaczenie tego imienia to 'mały'. Później mogło być też używane w funkcji cognomen. W tej roli bardzo często występowało w rodzie rzymskim Emiliuszów (gens Aemilia). Na...

Zobacz więcej o: Paweł
Obchodzi imieniny:
10 stycznia,
15 stycznia,
25 stycznia,
1 lutego,
5 lutego,
6 lutego,
8 lutego,
2 marca,
7 marca,
22 marca,
28 kwietnia,
7 czerwca,
26 czerwca,
28 czerwca,
29 czerwca,
12 lipca,
20 lipca,
19 października,
16 listopada,
19 listopada

Jest to forma żeńska imienia TACJAN. Puszkin w poemacie Eugeniusz Oniegin wyraźnie mówi, że -na imię było jej Tatiana, co u nas niezwykłością jest, w powieściach dotąd rzecz nieznana, dostaje tutaj pierwszy chrzest-. Popularność tego imienia szybko wzrosła nie tylko w Rosji, ale i w innych krajach Europy. W...

Zobacz więcej o: Tacjana (Tatiana)
Obchodzi imieniny:
12 stycznia,
25 stycznia
Obchodzi imieniny:
25 stycznia

Imię pochodzenia łacińskiego, genetycznie cognomen utworzone sufiksem -anus od Vitalis. Vitalianus to 'adoptowany lub wyzwolony przez Vitalisa'. Odpowiedniki obcojęz.: łac. ang., niem. Vitalianus, fr. Vitalien, wł. Vitaliano. Witalian, papież. Pochodził z Segni. Na tron św. Piotra wstąpił 30 lipca...

Zobacz więcej o: Witalian
Obchodzi imieniny:
25 stycznia