Tego dnia świętują

Obchodzi imieniny:
24 stycznia,
28 lutego

Jest to imię żeńskie pochodzące z języka łacińskiego. Utworzone zostało na zasadzie analogii do imion żeńskich od nomen gentilicium (por. Cornelius: Cornelia). Znaczenie imienia to samo, co imienia FELIKS. W Polsce poświadczone w l. 1341 i 1470 w formie Felicyja, Filicyja (zdrobnienie Filka). W XVIII...

Zobacz więcej o: Felicja
Obchodzi imieniny:
24 stycznia,
7 marca,
27 kwietnia

To łacińskie imię utworzone zostało jako pochodne od Felix (por. FELIKS). Imię Felicjan występowało w Polsce obok imienia Feliks (pisane Felix), które najczęściej pojawiało się w kontekstach łacińskich. Od XV w. zaczyna się w Polsce używać kalki imienia Felicjan (Felicianus), którą jest Szczęsny. Do...

Zobacz więcej o: Felicjan
Obchodzi imieniny:
24 stycznia,
7 marca,
27 kwietnia,
9 czerwca,
29 października

Jest to imię wywodzące się z języka włoskiego. Pochodzi ono od określenia francesco 'Francuz, Francuzik', jakim kupiec Piotr Bernardone nazwał swego syna Jana, kiedy wrócił z Francji. W Asyżu zaczęto powszechnie nazywać chłopca tym określeniem. Pod takim imieniem znany jest powszechnie. Na popularność...

Zobacz więcej o: Franciszek
Obchodzi imieniny:
24 stycznia,
29 stycznia,
17 lutego,
2 marca,
2 kwietnia,
11 maja,
4 czerwca,
17 czerwca,
20 czerwca,
14 lipca,
21 sierpnia,
16 września,
17 września,
25 września,
29 września,
4 października,
10 października,
29 października,
24 listopada,
3 grudnia

Imię żeńskie pochodzenia starosłowiańskiego najczęściej używane w językach czeskim, słowackim, chorwackim, polskim, serbskim i słoweńskim. Zawiera pierwiastek mil oznaczający "miły". Męskim odpowiednikiem imienia jest Milan.

Zobacz więcej o: Milena
Obchodzi imieniny:
24 stycznia,
24 maja
Obchodzi imieniny:
24 stycznia

Imię żeńskie, utworzone od męskiego RAFAŁ. W Polsce było już używane w XIV w., ponieważ z tego czasu mamy poświadczone zdrobnienie Rafałka. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Raphaëla, ang., niem. Raphaela, fr. Raphaële, wł. Raffaella. W dokumentach kościelnych i w literaturze hagiograficznej znajdujemy tylko...

Zobacz więcej o: Rafaela
Obchodzi imieniny:
24 stycznia,
20 czerwca,
24 października

Jest to imię hebrajskie z grupy imion teoforycznych, zawierające element -el 'Pan'. Hebrajskie Rapha'el interpretować trzeba jako 'Bóg uzdrawia'. Imię to nosił słynny malarz włoski doby renesansu Raffaello Santi (1483-1520). W Polsce imię pojawia się od średniowiecza (XII w.) w formach Rafał, Rafałko,...

Zobacz więcej o: Rafał
Obchodzi imieniny:
24 stycznia,
20 czerwca,
29 września,
24 października,
20 listopada,
2 grudnia

Jest to imię teoforyczne pochodzenia greckiego Timótheos, złożone z członów: time 'cześć' i -theos 'Bóg'. W języku greckim istniało też inne imię, które było odwróceniem imienia Tymoteusz, a mianowicie Theótimos. Imię Tymoteusz znane jest dobrze z Dziejów apostolskich. W Polsce imię to nosił drugi biskup...

Zobacz więcej o: Tymoteusz
Obchodzi imieniny:
24 stycznia,
26 stycznia,
21 maja,
22 sierpnia,
19 grudnia