Tego dnia świętują

imię pochodzenia łacińskiego, genetycznie cognomen Emerentiana (dla kobiety) i Emeren­tianus (dla mężczyzny), utworzone od innego cognomen Emerentius, którego podstawę stano­wi part. praes. act. Emerens, od czasownika emero 'zasłużyć, wysłużyć'.W Polsce imię to funkcjonuje jako żeńskie imię zakonne.Odpowiedniki...

Zobacz więcej o: Emerencja
Obchodzi imieniny:
23 stycznia

Jest to imię męskie pochodzenia germańskiego, częste w Hiszpanii. Składa się z członu hild- 'walka, potyczka' i -funs 'gotowy'. Ildefons zatem to -gotów do walki-. W dawnej Polsce imię nie występuje. Pojawia się pod wpływem obcym pod koniec XVIII w. W pierwszej połowie XIX w. imię zaczyna być modne....

Zobacz więcej o: Ildefons
Obchodzi imieniny:
23 stycznia,
28 stycznia

Jest to imię biblijne z grupy hebrajskich imion teoforycznych, zawierające element Jo-, który pochodzi ze skrócenia Jahveh, Jehovah 'Bóg'. Imię Jan (Johhanan) znaczy 'Bóg jest łaskawy'. W Polsce imię znane jest od średniowiecza (1202 r.) i poświadczone w dokumentach w formach: Jan, Jen, Joan, a także...

Zobacz więcej o: Jan
Obchodzi imieniny:
10 stycznia,
17 stycznia,
23 stycznia,
31 stycznia,
4 lutego,
5 lutego,
8 lutego,
5 marca,
8 marca,
17 marca,
27 marca,
28 marca,
30 marca,
7 kwietnia,
13 kwietnia,
6 maja,
10 maja,
12 maja,
15 maja,
18 maja,
21 maja,
22 maja,
23 maja,
24 maja,
27 maja,
30 maja,
3 czerwca,
12 czerwca,
16 czerwca,
22 czerwca,
24 czerwca,
26 czerwca,
4 sierpnia,
9 sierpnia,
13 sierpnia,
19 sierpnia,
20 sierpnia,
29 sierpnia,
3 września,
11 września,
13 września,
28 września,
1 października,
3 października,
9 października,
19 października,
20 października,
23 października,
13 listopada,
24 listopada,
26 listopada,
4 grudnia,
14 grudnia,
23 grudnia,
27 grudnia

Bardzo popularne imię łacińskie, genetycznie cognomen od słowa pospolitego clemens, -tis 'łagodny, spokojny, cichy'. Nosili je często niewolnicy i wyzwoleńcy. Również często używane jako imię chrześcijańskie. W Polsce poświadczone już w 1203 r. w formie Klemens, w 1428 w formie Klimens, a także w formach:...

Zobacz więcej o: Klemens
Obchodzi imieniny:
23 stycznia,
13 lutego,
15 marca,
23 listopada

Jest to bardzo popularne dziś imię kobiece. Popularność tę zawdzięcza temu, że nosiła je Matka Boża. Forma Maria pochodzi ze zgrecyzowanego hebrajskiego Mirjam, Marjam. Etymologicznie imię to łączy się z akadyjskim mari-m 'napawa radością'. W greckiej wersji Nowego Testamentu występuje forma Mariám. Imię...

Zobacz więcej o: Maria
Obchodzi imieniny:
1 stycznia,
23 stycznia,
2 lutego,
11 lutego,
25 marca,
14 kwietnia,
26 kwietnia,
28 kwietnia,
3 maja,
24 maja,
2 czerwca,
2 lipca,
5 lipca,
29 lipca,
2 sierpnia,
4 sierpnia,
5 sierpnia,
15 sierpnia,
22 sierpnia,
26 sierpnia,
8 września,
12 września,
15 września,
24 września,
7 października,
11 października,
16 listopada,
21 listopada,
8 grudnia,
10 grudnia
Obchodzi imieniny:
23 stycznia,
20 czerwca

Jest to imię złożone pochodzenia germańskiego, zawierające człony ragi- / ragin- / rain- 'rada, zebranie' i -munt 'opieka' (por. niem. Vormund 'opiekun'). Imię w Polsce występuje, chociaż rzadko, w formach: Rajmund, Mundek, Mundzio. Od imienia tego pochodzi nazwisko Reymont. Odpowiedniki obcojęz.:...

Zobacz więcej o: Rajmund
Obchodzi imieniny:
7 stycznia,
23 stycznia,
31 sierpnia
Obchodzi imieniny:
23 stycznia,
31 sierpnia
Obchodzi imieniny:
23 stycznia