Felicja

Jest to imię żeńskie pochodzące z języka łacińskiego. Utworzone zostało na zasadzie analogii do imion żeńskich od nomen gentilicium (por. Cornelius: Cornelia). Znaczenie imienia to samo, co imienia FELIKS.

W Polsce poświadczone w l. 1341 i 1470 w formie Felicyja, Filicyja (zdrobnienie Filka). W XVIII w. występuje też imię Felicissima, które z pochodzenia jest stopniem najwyższym od przymiotnika felix.

Odpowiedniki obcojęz.: łac., ang., wł. Felicia.

Podobno osiem świętych nosiło to imię, ale nie znają ich martyrologia i niewiele o nich wiemy. Oto jedna z nich.

Felicja, męczennica z Nikomedii. Przedstawiając różne epizody i miejsca, w których srożyło się prześladowanie Dioklecjana, Euzebiusz w swej Historii (VIII, 6) wspomina także o szczególnym jego nasileniu w r. 302 w Nikomedii, która była wtedy jedną ze stolic cesarstwa. Oddaje najpierw hołd Antimosowi, biskupowi tego miasta, o którym zresztą wiemy też niejedno skądinąd, a potem dodaje: -Liczną do niego przyłączono rzeszę męczenników, ponieważ w Nikomedii, nie wiadomo z jakiego powodu, w tych samych właśnie dniach wybuchł pożar w pałacu cesarskim. Skutkiem kłamliwego podejrzenia rozniosła się pogłoska, że to nasi ogień podłożyli. Tedy na rozkaz cesarski wierni tamtejsi już tłumnie i bez żadnej różnicy szli na ścięcie albo na śmierć ogniową, a wieść niesie, że mężczyźni i niew iasty, uniesieni jakimś Bożym i niewysłowionym zapałem, sami się rzucili na stosy płonące. Innych znowu rzeszę całą oprawcy wiązali, kładli w łodzie i rzucali w toń morską-. Wspomnienie tychże męczenników z biskupem na czele dostało się rychło do synaksariów i martyrologiów. W Martyrologium Rzymskim widnieje pod dniem 27 kwietnia. Ale poza biskupem martyrologium nie wymienia nikogo imiennie. Niemniej niektóre kodeksy Martyrologium Hieronimiańskiego, które było źródłem dla rzymskiego, uzupełniają częściowo tę lukę. Pośród jedenastu czy trzynastu imion, które wymieniają, znalazła się właśnie Felicja. Trudno cokolwiek powiedzieć o źródłach tego wpisu, nie sposób jednak zaprzeczyć temu, że określają autentycznych męczenników.

Felicja
 obchodzi imieniny