Tego dnia świętują

Jest to imię żeńskie pochodzące z języka łacińskiego. Utworzone zostało na zasadzie analogii do imion żeńskich od nomen gentilicium (por. Cornelius: Cornelia). Znaczenie imienia to samo, co imienia FELIKS. W Polsce poświadczone w l. 1341 i 1470 w formie Felicyja, Filicyja (zdrobnienie Filka). W XVIII...

Zobacz więcej o: Felicja
Obchodzi imieniny:
24 stycznia,
7 marca,
27 kwietnia

To łacińskie imię utworzone zostało jako pochodne od Felix (por. FELIKS). Imię Felicjan występowało w Polsce obok imienia Feliks (pisane Felix), które najczęściej pojawiało się w kontekstach łacińskich. Od XV w. zaczyna się w Polsce używać kalki imienia Felicjan (Felicianus), którą jest Szczęsny. Do...

Zobacz więcej o: Felicjan
Obchodzi imieniny:
24 stycznia,
7 marca,
27 kwietnia,
9 czerwca,
29 października

Jest to imię pochodzenia łacińskiego, od pospolitego słowa felicitas, -atis 'urodzaj, szczęśliwość, błogosławieństwo'. Obok imienia Felicyta (Felicita) 'uosobienie szczęścia, szczęśliwość' w użyciu było też imię zdrobniałe Felicula. W Polsce imię to jest bardzo rzadkie; pojawiło się najpewniej pod wpływem...

Zobacz więcej o: Felicyta
Obchodzi imieniny:
6 marca,
7 marca,
23 listopada
Obchodzi imieniny:
7 marca

Jest to imię pochodzenia łacińskiego. Pierwotnie tzw. praenomen (imię właściwe) nadawane dziecku w związku z jakąś cechą fizyczną. Pierwotne znaczenie tego imienia to 'mały'. Później mogło być też używane w funkcji cognomen. W tej roli bardzo często występowało w rodzie rzymskim Emiliuszów (gens Aemilia). Na...

Zobacz więcej o: Paweł
Obchodzi imieniny:
10 stycznia,
15 stycznia,
25 stycznia,
1 lutego,
5 lutego,
6 lutego,
8 lutego,
2 marca,
7 marca,
22 marca,
28 kwietnia,
7 czerwca,
26 czerwca,
28 czerwca,
29 czerwca,
12 lipca,
20 lipca,
19 października,
16 listopada,
19 listopada

Żeński odpowiednik męskiego imienia PERPET(UUS). W Polsce imię to poza kręgami zakonnymi nie występuje. Odpowiedniki obcojęz.: łac., ang., hiszp., niem., wł. Perpetua, fr. Perpétue, ros. Perpetuja. W martyrologiach pojawiają się pod tym imieniem trzy święte niewiasty. O jednej mówiliśmy już pod hasłem...

Zobacz więcej o: Perpetua
Obchodzi imieniny:
7 marca

Jest to imię wywodzące się z greckiego Polýkarpos przez łacińskie Polycarpus. Użyty tu został w funkcji imienia przymiotnik polýkarpos 'urodzajny'. Imię znane dopiero w czasach chrześcijańskich. W Polsce imię to było zawsze rzadkie. Dziś występuje sporadycznie u starszej generacji. Jako ciekawostkę...

Zobacz więcej o: Polikarp
Obchodzi imieniny:
26 stycznia,
23 lutego,
7 marca

Imię to wywodzi się z języka aramejskiego od słowa toma 'bliźniak' (por. gr. didymos). W piśmiennictwie greckim występują formy: Th-mas lub Didymos. Z greki imię dostało się do łaciny, a stąd do innych języków. W Polsce imię występuje od czasów średniowiecznych. Formy spieszczone to: Tomaszek, Tomek,...

Zobacz więcej o: Tomasz
Obchodzi imieniny:
28 stycznia,
7 marca,
22 czerwca,
3 lipca,
22 września,
18 listopada,
21 grudnia,
29 grudnia