Tego dnia świętują

Imię żeńskie, u nas pochodzenia kościelnego, najprawdopodobniej za pośrednictwem czeskim z niem. Agnes, a to z łac. Agnes. W łacinie prawdopodobnie z greckiego (por. gr. hagné, agné - 'czysta, dziewicza', ale to nie całkiem pewne). Przyrostek -ka w Agnieszka dodany już został na gruncie słowiańskim (czeskim...

Zobacz więcej o: Agnieszka
Obchodzi imieniny:
21 stycznia,
28 stycznia,
5 lutego,
2 marca,
6 marca,
20 kwietnia,
17 czerwca

Jest to imię żeńskie pochodzenia greckiego. Postać Eugenia to najprawdopodobniej zastąpienie na gruncie łacińskim greckiej formy Eugénea, albo po prostu żeńska forma od męskiego imienia Eugénios. W Polsce znane dopiero w nowszych czasach, najczęściej w formie spieszczonej, Gienia, Żeńka, Żenia. Odpowiedniki...

Zobacz więcej o: Eugenia
Obchodzi imieniny:
7 lutego,
6 marca,
6 września,
13 września,
16 września,
25 grudnia

Jest to imię pochodzenia łacińskiego, od pospolitego słowa felicitas, -atis 'urodzaj, szczęśliwość, błogosławieństwo'. Obok imienia Felicyta (Felicita) 'uosobienie szczęścia, szczęśliwość' w użyciu było też imię zdrobniałe Felicula. W Polsce imię to jest bardzo rzadkie; pojawiło się najpewniej pod wpływem...

Zobacz więcej o: Felicyta
Obchodzi imieniny:
6 marca,
7 marca,
23 listopada

To imię pochodzenia germańskiego, genetycznie wysokoniemiecka postać spieszczenia imienia FRYDERYK. W Polsce notowane od w. XIV w formach: Frydolin, Fredhelm, Fredel, Frydyl. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Fridolinus, niem. Fridolin. Frydolin, opat z Säckingen. Wedle legendy na ziemie germańskie przybył...

Zobacz więcej o: Frydolin
Obchodzi imieniny:
6 marca

Imię to przyszło do Europy wraz z chrześcijaństwem. Taką nazwę nosi rzeka, w której Jan Chrzciciel udzielał chrztu, także Jezusowi. Nazwa rzeki pochodzi z hebrajskiego hay-Yarden z dawn. yeor-Dan 'rzeka Dan'. Obecnie przyjmuje się, że imię Jordan (oraz nazwa rzeki) pochodzi z pierwotnego yarad 'spadać,...

Zobacz więcej o: Jordan
Obchodzi imieniny:
13 lutego,
15 lutego,
6 marca

Jest to imię łacińskie: Claudianus, utworzone od imienia Claudius (zob. KLAUDIUSZ). Około siedem wzmianek w martyrologiach i synaksariach zawiera to imię. Nie są to jednak wzmianki jasne. Trudno wymienionych w nich męczenników zidentyfikować z postaciami, które znane są z innych świadectw. Z tych też...

Zobacz więcej o: Klaudian
Obchodzi imieniny:
6 marca

Jest to imię powstałe ze skrócenia francuskiej żeńskiej formy zdrobniałej imienia Mikołaj (fr. Nicolette). W Polsce imię nie używane. Znane było jednak z działalności żeńskiego zakonu koletek, którego założycielką była św. Koleta (por. nazwa ulicy w Krakowie - ul. Koletek). Odpowiedniki obcojęz.: łac....

Zobacz więcej o: Koleta
Obchodzi imieniny:
6 marca

Jest to imię kobiece; wywodzi się z języka łacińskiego. Łac. Rosa to użyty jako cognomen wyraz pospolity rosa, -ae 'róża'. W Polsce imię rzadko używane i zawsze mieszane z imieniem Rozalia. Formą spieszczoną jest Różyczka, a gwarową Rózia. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Rosa, ang., niem. Rosa, Rose, fr....

Zobacz więcej o: Róża
Obchodzi imieniny:
6 marca,
23 sierpnia,
30 sierpnia,
4 września

Jest to forma skrócona dwuczłonowego imienia słowiańskiego WIELISŁAW. W. Taszycki objaśnił tę formę jako twór literacki wymyślony przez K. Brodzińskiego. W. Doroszewski zaś wywodził je z imienia Więcesław - Więsław (przez błędne odczytanie Wiesław). M. Malec w pracy Budowa morfologiczna staropolskich...

Zobacz więcej o: Wiesław
Obchodzi imieniny:
6 marca,
12 kwietnia,
8 maja,
21 maja,
22 maja,
7 czerwca,
28 lipca,
17 października,
21 listopada,
9 grudnia

Jest to imię pochodzenia łacińskiego, pierwotnie cognomen, w którego funkcji użyty został rzeczownik pospolity victor, -ris 'zwycięzca' (np. Marius Victor). Imię Wiktor pojawia się w Polsce prawdopodobnie pod wpływem włoskim w XVI w. wraz z formą pochodną Wiktoryn. Dziś imię Wiktor jest również znane...

Zobacz więcej o: Wiktor
Obchodzi imieniny:
22 lutego,
25 lutego,
6 marca,
29 marca,
12 kwietnia,
8 maja,
14 maja,
17 maja,
21 maja,
28 maja,
21 lipca,
28 lipca,
30 września,
17 października,
8 listopada
Obchodzi imieniny:
22 lutego,
6 marca,
12 kwietnia,
14 maja,
17 maja,
21 maja,
28 maja,
21 lipca,
28 lipca,
30 września,
17 października,
8 listopada

Jest to imię słowiańskie o pierwszym członie woj- (zob. WOJCIECH). Członem drugim jest element -sław. Imię to poświadczone jest od w. XII (1155) i występuje jako jedno z częstszych imion średniowiecznych. Inne formy imienia to: Wojk, Wojko, Wojch (XIII w.). W kalendarzu imion słowiańskich umieszczone...

Zobacz więcej o: Wojsław
Obchodzi imieniny:
6 marca