Tego dnia świętują

Imię łacińskie. Zarówno męskie Hadrianus, jak i żeńskie Hadriana wywodzi się z cognomen utworzonego od gentilicium; jego podstawą jest nazwa miejscowa Hadria (w Picenum i okolicy Wenecji, por. nazwę Morze Adriatyckie). Oboczność Hadrianus / Adrianus, poświadczona już na gruncie łacińskim, była wynikiem...

Zobacz więcej o: Adrian (Hadrian)
Obchodzi imieniny:
4 marca,
5 marca,
8 lipca,
8 września,
8 listopada

Jest to łacińskie imię żeńskie pochodzące od męskiego Hadriad lub Adrian, to znaczy należący do miasta Hadrii w Picenum (Włochy). Jego istnienie poświadczone jest w średniowieczu, ale popularność zyskuje dopiero w XX wieku. Obok formy żeńskiej tego imienia istnieje forma męska ADRIAN.Formy zdrobniałe...

Zobacz więcej o: Adrianna
Obchodzi imieniny:
4 marca,
5 marca,
6 kwietnia,
8 lipca,
8 września

Germańskie imię złożone: fridu- 'pokój, zadowolenie' (por. ie. prei- 'lubić, odczuwać przyjemność') oraz -rihhi (goc. Reiks) 'panowanie, władza'. Fryderyk zatem to 'władca pokoju', a może nawet 'władca zadowolony'. Imię było częste wśród panujących od Fryderyka I Barbarossy. W Polsce imię poświadczone...

Zobacz więcej o: Fryderyk
Obchodzi imieniny:
5 marca,
24 marca,
29 listopada

Jest to imię biblijne z grupy hebrajskich imion teoforycznych, zawierające element Jo-, który pochodzi ze skrócenia Jahveh, Jehovah 'Bóg'. Imię Jan (Johhanan) znaczy 'Bóg jest łaskawy'. W Polsce imię znane jest od średniowiecza (1202 r.) i poświadczone w dokumentach w formach: Jan, Jen, Joan, a także...

Zobacz więcej o: Jan
Obchodzi imieniny:
10 stycznia,
17 stycznia,
23 stycznia,
31 stycznia,
4 lutego,
5 lutego,
8 lutego,
5 marca,
8 marca,
17 marca,
27 marca,
28 marca,
30 marca,
7 kwietnia,
13 kwietnia,
6 maja,
10 maja,
12 maja,
15 maja,
18 maja,
21 maja,
22 maja,
23 maja,
24 maja,
27 maja,
30 maja,
3 czerwca,
12 czerwca,
16 czerwca,
22 czerwca,
24 czerwca,
26 czerwca,
4 sierpnia,
9 sierpnia,
13 sierpnia,
19 sierpnia,
20 sierpnia,
29 sierpnia,
3 września,
11 września,
13 września,
28 września,
1 października,
3 października,
9 października,
19 października,
20 października,
23 października,
13 listopada,
24 listopada,
26 listopada,
4 grudnia,
14 grudnia,
23 grudnia,
27 grudnia

Imię pochodzenia łacińskiego, genetycznie żeńska forma gentilicium Olivii. Formą męską jest Olivius. Gentilicium Olivii związane jest etymologicznie z wyrazem pospolitym oliva 'drzewo oliwne, owoc oliwki; oliwka'. Olivia to 'należąca do rodu Olivia'. Mieszano je z Libia na skutek późnołacińskiej wymowy...

Zobacz więcej o: Oliwia
Obchodzi imieniny:
5 marca
Obchodzi imieniny:
5 marca
Obchodzi imieniny:
5 marca

Jest to zapożyczone z języka czeskiego dwuczłonowe imię słowiańskie, któremu odpowiadała polska forma Więcesław (Więcsław, Więsław i Więcław). Imię Więcesław poświadczone jest w dokumentach od XII w. w formach: Więcesław, Więcsław, Więsław. Forma czeska upowszechniała się prawdopodobnie od czasów panowania...

Zobacz więcej o: Wacław
Obchodzi imieniny:
4 marca,
5 marca,
4 kwietnia,
15 kwietnia,
28 września
Obchodzi imieniny:
4 marca,
5 marca,
4 kwietnia,
15 kwietnia,
28 września