Tego dnia świętują

Jest to imię biblijne, pierwotnie imię sztuczne, utworzone na wzór innych imion semickich. Jest to zarazem imię teoforyczne, zawierające element -el 'Bóg'. Hebrajskie mika'el odpowiada polskiemu -Któż jak Bóg-. W Polsce imię występuje od średniowiecza (1220 r.) w formach: Michał, Michael, Michial, Michiel,...

Zobacz więcej o: Michał
Obchodzi imieniny:
26 stycznia,
2 marca,
14 marca,
10 kwietnia,
4 maja,
8 maja,
23 maja,
14 czerwca,
20 czerwca,
5 lipca,
25 sierpnia,
6 września,
29 września

Odpowiedniki obcojęz.: łac., ang., niem., wł. Paula, fr. Paule. W literaturze hagiograficznej doliczyć się można co najmniej dziesięciu świętych noszących to imię. Niektóre stanowią w zapisach martyrologicznych nudum nomen, są imionami pozbawionymi jakiegokolwiek zarysu osobowości i dokładniejszych...

Zobacz więcej o: Paula
Obchodzi imieniny:
26 stycznia,
3 czerwca,
18 czerwca

Jest to forma żeńska imienia PAULIN. W Polsce imię to występuje od XIV w. w formach: Paulina, Pawlina. Dziś jest to imię rzadkie. Formą zdrobniałą jest Paulinka. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Paulina, ang., niem. Pauline, fr. Paulette, Pauline, hiszp. Paulina, ros. Pawlina, Polina, wł. Paolina. W literaturze...

Zobacz więcej o: Paulina
Obchodzi imieniny:
26 stycznia,
26 maja,
6 czerwca,
22 czerwca,
21 lipca,
31 sierpnia,
10 października,
2 grudnia

Jest to imię wywodzące się z greckiego Polýkarpos przez łacińskie Polycarpus. Użyty tu został w funkcji imienia przymiotnik polýkarpos 'urodzajny'. Imię znane dopiero w czasach chrześcijańskich. W Polsce imię to było zawsze rzadkie. Dziś występuje sporadycznie u starszej generacji. Jako ciekawostkę...

Zobacz więcej o: Polikarp
Obchodzi imieniny:
26 stycznia,
23 lutego,
7 marca
Obchodzi imieniny:
26 stycznia,
19 października

Jest to imię teoforyczne pochodzenia greckiego Timótheos, złożone z członów: time 'cześć' i -theos 'Bóg'. W języku greckim istniało też inne imię, które było odwróceniem imienia Tymoteusz, a mianowicie Theótimos. Imię Tymoteusz znane jest dobrze z Dziejów apostolskich. W Polsce imię to nosił drugi biskup...

Zobacz więcej o: Tymoteusz
Obchodzi imieniny:
24 stycznia,
26 stycznia,
21 maja,
22 sierpnia,
19 grudnia

Jest to jedno z najstarszych imion łacińskich, tzw. praenomen (imię właściwe). W funkcji imienia własnego użyty został rzeczownik pospolity titus 'dziki gołąb'. Występuje zarówno imię męskie (Titus), jak żeńskie (Tita). Z I w. po n. Chr. znamy postać wodza (któremu cesarz Wespazjan powierzył oblężenie...

Zobacz więcej o: Tytus
Obchodzi imieniny:
4 stycznia,
26 stycznia,
6 lutego,
15 kwietnia,
18 września

Jest to bardzo popularne w Polsce imię żeńskie. Znane nam jest z podania o królu Kraku, przekazanego lub wymyślonego przez Wincentego Kadłubka. Z jego kroniki podanie to przeszło do innych kronik, a nawet podręczników historii. Wanda stała się bohaterką wielu utworów literackich polskich (od Renesansu...

Zobacz więcej o: Wanda
Obchodzi imieniny:
26 stycznia,
23 czerwca