Mirosław

Jest to dwuczłonowe imię słowiańskie, zawierające w pierwszym członie rzeczownik mir- 'pokój', a w drugim element -sław. Człony tego imienia mogły ulec odwróceniu, przez co powstało imię Sławomir. W dokumentach imię Mirosław poświadczone jest od 1212 r. w formach: Mirosław, Mirek, Miroń, Mirosz, Miroszek, Mrosław.

Od imienia tego pochodzą nazwiska: Mierosławski, Mirecki, Mirkowski, Mirosławski, Miroszewski, Miroszowski.

W kalendarzu imion słowiańskich umieszczone zostało pod datą 26 lutego.

Mirosław
 obchodzi imieniny