Tego dnia świętują

Było to pierwotnie imię męskie, od którego już w starożytności urobiono imię żeńskie Aleksándra. Należy do bardzo starych greckich (Aléksandros) imion dwuczłonowych. Pierwsza część składowa wywodzi się od czasownika aléks- 'bronię, wspomagam', a druga od rzeczownika anér (gen. andrós) - 'mąż, mężczyzna'....

Zobacz więcej o: Aleksander
Obchodzi imieniny:
15 stycznia,
26 lutego,
27 lutego,
10 marca,
18 marca,
20 marca,
24 kwietnia,
3 maja,
18 maja,
10 lipca,
17 lipca,
11 sierpnia,
28 sierpnia,
13 września,
12 grudnia

Jest to imię męskie spotykane u wszystkich Słowian. Starszą postacią był Bogomił i taka też postać znana jest ze średniowiecza. Wcześnie jednak została ona przerobiona na Bogumił i w tej formie znamy to imię do dziś. O tym, że ta forma jest również bardzo stara, świadczy fakt, że już w Bulli gnieźnieńskiej...

Zobacz więcej o: Bogumił
Obchodzi imieniny:
13 stycznia,
18 stycznia,
26 lutego,
10 czerwca,
3 listopada,
20 grudnia
Obchodzi imieniny:
26 lutego,
27 sierpnia

Jest to imię przejęte do języków europejskich z greckiego za pośrednictwem łaciny. Greckie Dionýsios pochodzi od imienia boga Dionizosa (gr. Diónysos), syna Zeusa i Semele. Pierwotnie imię Dionýsios znaczy 'należący do Dionizosa'. Spolszczono to imię w formach Dionizy i Dionizjusz. Postaci z historii...

Zobacz więcej o: Dionizy
Obchodzi imieniny:
26 lutego,
8 kwietnia,
2 września,
9 września,
20 września,
2 października,
9 października,
16 października,
16 listopada,
17 listopada,
26 grudnia,
30 grudnia

Jest to dwuczłonowe imię słowiańskie, zawierające w pierwszym członie rzeczownik mir- 'pokój', a w drugim element -sław. Człony tego imienia mogły ulec odwróceniu, przez co powstało imię Sławomir. W dokumentach imię Mirosław poświadczone jest od 1212 r. w formach: Mirosław, Mirek, Miroń, Mirosz, Miroszek,...

Zobacz więcej o: Mirosław
Obchodzi imieniny:
26 lutego

Imię pochodzenia greckiego: Nést-r, które łacina przejęła jako Nestor. Nie ma ono przekonującej etymologii. Być może łączy się z czasownikiem néomai 'iść, przychodzić, powracać' lub jest skróceniem dwuczłonowego imienia Eunestor, związanego etymologicznie z przymiotnikiem eunóstos 'szczęśliwie powracający'. W...

Zobacz więcej o: Nestor
Obchodzi imieniny:
26 lutego,
8 września,
9 listopada