Tego dnia świętują

Było to pierwotnie imię męskie, od którego już w starożytności urobiono imię żeńskie Aleksándra. Należy do bardzo starych greckich (Aléksandros) imion dwuczłonowych. Pierwsza część składowa wywodzi się od czasownika aléks- 'bronię, wspomagam', a druga od rzeczownika anér (gen. andrós) - 'mąż, mężczyzna'....

Zobacz więcej o: Aleksander
Obchodzi imieniny:
15 stycznia,
26 lutego,
27 lutego,
10 marca,
18 marca,
20 marca,
24 kwietnia,
3 maja,
18 maja,
10 lipca,
17 lipca,
11 sierpnia,
28 sierpnia,
13 września,
12 grudnia

Imię żeńskie pochodzenia grecko-chrześcijańskiego. Jako wyraz pospolity (r. ż.) anástasis znaczy 'powstanie, zmartwychwstanie'. W charakterze imienia Anástasis kryła się zapewne aluzja do zmartwychwstania Chrystusa. W Polsce nie było częste, chociaż poświadczone jest już w 1220 r. Oczywiście przyszło...

Zobacz więcej o: Anastazja
Obchodzi imieniny:
22 stycznia,
27 lutego,
15 kwietnia,
17 sierpnia,
11 listopada,
25 grudnia

Późnogreckie, zapewne dopiero chrześcijańskie imię męskie Anastásios, utworzone od pierwotnie żeńskiego imienia Anástasis (por. ANASTAZJA). Do Polski przyszło przez łacinę i nigdy nie było popularne (ze średniowiecza jest poświadczony zaledwie jeden przykład jego użycia). Odpowiedniki obcojęz.: łac....

Zobacz więcej o: Anastazy
Obchodzi imieniny:
22 stycznia,
27 lutego,
15 kwietnia,
27 kwietnia,
20 maja,
11 czerwca,
5 grudnia,
25 grudnia

Imię rzymskie pochodzenia greckiego, cognomen utworzone od greckiego Aux-n-n, Auksanon, etymologicznie związanego z czasownikiem auksan- 'kwitnę'. Zatem Auksencjusz to 'kwitnący'. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Auxentius, gr. Aukséntios, ros. Awksentij. Sześciu Auksencjuszów występuje w starożytnych zestawieniach...

Zobacz więcej o: Auksencjusz
Obchodzi imieniny:
27 lutego

Imię biblijne hebrajskie, złożone: geber 'mąż silny' oraz -el 'Bóg'. Stąd Gabriel to albo 'mąż Boży', albo też 'Bóg jest moim męstwem'. W Polsce imię występuje od w. XIII najpierw w formach: Gabryjał, Gabrzyjał. Gabryjel i na ziemiach ruskich Hawryło, Awryło. Dziś występuje w formie Gabriel, którego...

Zobacz więcej o: Gabriel
Obchodzi imieniny:
10 lutego,
27 lutego,
24 marca,
29 września,
19 grudnia

Forma żeńska imienia: GabrielGabriel to imię biblijne hebrajskie, złożone: geber 'mąż silny' oraz -el 'Bóg'. Stąd Gabriel to albo 'mąż Boży', albo też 'Bóg jest moim męs­twem'.W Polsce imię występuje od w. XIII naj­pierw w formach: Gabryjał, Gabrzyjał. Gabry­jel i na ziemiach ruskich Hawryło, Awryło....

Zobacz więcej o: Gabriela
Obchodzi imieniny:
27 lutego,
19 grudnia
Obchodzi imieniny:
27 lutego

Imię łacińskie pochodzące od imienia Juliusz (Julius), utworzone za pomocą przyrostka -anus. Taki przyrostek dodawali do swego nomen gentilicium wyzwoleńcy i adoptowani. Utworzone w ten sposób cognomen dodawali z kolei do pełnego nazwiska pana lub adoptującego, który przyjmował ich do swego rodu. Znamy...

Zobacz więcej o: Julian
Obchodzi imieniny:
7 stycznia,
9 stycznia,
27 stycznia,
28 stycznia,
12 lutego,
17 lutego,
27 lutego,
8 marca,
4 lipca,
19 sierpnia,
2 września,
18 października

Imię pochodzenia greckiego, złożone z elementów: laós- 'lud, naród' i -an-r, andrós 'człowiek mężny'. Z tradycji antycznej znana jest legenda o parze kochanków Hero i Leander. K. Kurpiński napisał operę pod tytułem Hero i Leander (1816). W Polsce występowało sporadycznie w XIX w. W użyciu jest też forma...

Zobacz więcej o: Leander
Obchodzi imieniny:
27 lutego

Jest to stare imię, powstałe na gruncie germańskim z elementu Leon- 'lew', przejętego z łaciny, i germańskiego -hard (-hart) 'mocny, silny'. Imię to nosił słynny artysta i uczony Leonardo da Vinci. W Polsce poświadczone jest już w średniowieczu w formach: Lenart / Lenard (1399), Lenert (1437), Leonard...

Zobacz więcej o: Leonard
Obchodzi imieniny:
27 lutego,
6 listopada,
26 listopada,
27 listopada
Obchodzi imieniny:
27 lutego
Obchodzi imieniny:
27 lutego