Paschariusz

Jest to najprawdopodobniej forma imienia PASCHAZJUSZ, w której zastąpiono człon chaz przez char, być może pod wpływem kościelnego łacińskiego charitas 'miłość Boga lub bliźniego'.

Odpowiedniki obcojęz.: łac. Paschasius, Pascharius, fr. Pasquier, Pascaire, niem. Paschasius, Pascharius, wł. Pascasio, Pascario.

Paschariusz, biskup Nantes. Widnieje na liście biskupów tego miasta, która na ogół uchodzi za dokument wartościowy. Wspomina go też Vita Ermenlandi abbatis Antrensis, zredagowana około 800 r. Paschariusz zwracał się do św. Lamberta, opata z Fontenelle, o założenie nowego ośrodka zakonnego na terenie jego diecezji. Powstał ten ośrodek w Antrum (Indre), na wysepce na Loarze. Z tych samych źródeł wynika, że biskup był mężem wielkiej pobożności, bezinteresownym i gorliwym. Zmarł około r. 680. Wspominano go w dniu 10 lipca.

Paschariusz
 obchodzi imieniny