Petka

Jest to południowosłowiański odpowiednik imienia greckiego PARASCEWA.

Petka
 obchodzi imieniny