Ragenfryda

Imię pochodzenia germańskiego, złożone z członów: ragan- (goc. ragin) 'rada, uchwała' oraz -fridu 'obrona, straż'.

W Polsce nie używane.

Odpowiedniki obcojęz.: łac. Ragenfredis, fr, Ragenfr-de, Rainfroye, niem. Ragenfried.

Ragenfryda z Denain. Wedle później legendy miała być córką hrabiego Adalberta z Osterevant oraz św. Reginy, a także krewną Pepina Młodszego. To pewne, że między 780 a 805 r. założyła w swych dziedzicznych dobrach w Denain pod Cambrai klasztor kanoniczek, którym też do swej śmierci zarządzała. Już w IX stuleciu czczono ją w diecezjach Cambrai i Tournai. W kościele klasztornym w Denain aż do 1793 r. przechowywano relikwie świętej i jej rodziców. Wzywano ją zwłaszcza w chorobach oczu. Wspomnienie przypada 8 października.

Ragenfryda
 obchodzi imieniny