Rumold

To flamandzko-francuska postać imienia ROMUALD.

Odpowiedniki obcojęz.: łac. Rumoldus, fr. Rombaut, flam. Rombout, Rumbold, wł. Rumoldo.

Rumold (Rombaut, Rombout) z Mechelen (Malines). To wysoce prawdopodobne, że był jednym z anglosaskich misjonarzy, którzy nie troszcząc się zbytnio o sprawy organizacyjne, przybywali na kontynent, aby głosić Ewangelię. To także łatwo przyjąć, że w Brabancji znalazł poparcie u arystokracji frankońskiej. Trudniej pogodzić ze sobą ułamki biografii, przekazane na piśmie bardzo późno. W w. X w pewnym dokumencie nazwany został męczennikiem: zginąć miał w 775 r. W Passio, którą zawdzięczamy opatowi z Saint-Trond, Teodorykowi, znajdujemy szczegóły z podróży świętego do Rzymu. Potem dopatrzono się w nim biskupa Dublinu, który podróżował do Wiecznego Miasta i zatrzymał się, aby ewangelizować Brabancję. W 1775 r. dokonano rekognicji relikwii i udowodniono, że zginął śmiercią gwałtowną. Nie wiemy jednak, czy było to męczeństwo w ścisłym tego słowa znaczeniu, czy też może skutek zbójeckiej napaści. Rumold znalazł się w Martyrologium Rzymskim pod dniem 24 czerwca. W Mechelen czczono go jako patrona diecezji i miasta w dniu 1 lipca.

Rumold
 obchodzi imieniny