Salustian

Imię pochodzenia łacińskiego, genetycznie cognomen utworzone sufiksem -anus od nomen gentilicium Sallustus, Salustus. Sufiks -anus wskazywał na wyzwolenie lub adopcję.

Odpowiedniki obcojęz.: łac. Sallustianus, Salustianus, wł. Salustiano.

Salustian, wyznawca (-). Jakiś Salustian widniał w Martyrologium Hieronimiańskim pod 27 maja i 8 czerwca. Pod tą ostatnią datą znalazł się także u Usuarda, potem w Martyrologium Rzymskim, w którym Baroniusz dodał mu tytuł wyznawcy. Jego imię związane było z Sardynią, ale na wyspie żadnych oznak czci takiego świętego nie odnaleziono. Badacze przypuszczają, że zaszła tu jakaś pomyłka. W każdym razie nic o tej postaci powiedzieć nie potrafią.

Salustian
 obchodzi imieniny