Sampson

Imię pochodzenia biblijnego, a właściwie grecka forma (potwierdzona w Septuagincie) biblijnego imienia Szimszon 'słoneczne dziecko, jasne dziecko'.

W źródłach polskich poświadczone jest od XIII w. w formach: Samson (1286), Sampson (1339) i Samsun (1386). Używane było do w. XVII.

Odpowiedniki obcojęz.: łac. Samson, Sampson, ang. Sampson, Samson, Sanson, fr. Samson, wł. Sansone.

Sampson Szpitalnik (kapłan). Pochodził z Rzymu, gdzie także studiował medycynę, ale dość wcześnie osiadł w Konstantynopolu. Oddawał się tam posługom charytatywnym tak gorliwie, że patriarcha postanowił udzielić mu święceń kapłańskich. Sławnym stał się przede wszystkim wtedy, gdy uleczył cesarza Justyniana, nad którego chorobą nadaremnie pochylali się inni lekarze. Uzdrowiony władca chciał go hojnie wynagrodzić, ale Sampson przystał jedynie na to, aby monarcha zbudował szpital. Tam nadal usługiwał chorym. Zmarł ok. 560 r. Znany był na Wschodzie, ale do Martyrologium Rzymskiego pod dniem 27 czerwca wprowadzony został dopiero przez Baroniusza.

Sampson
 obchodzi imieniny