Sanator

Imię pochodzenia łacińskiego, pierwotne cognomen Sanator, odnowiciel, uzdrowiciel'.

Odpowiedniki obcojęz.: łac., ang., niem. Sanator.

Sanator
 obchodzi imieniny