Sędzisława

Jest to żeńska forma imienia pochodzenia słowiańskiego: Sędzisław, które składa się z elementów sędzi- (od czasownika sądzić, staropolskie sędzić) i -sław. Imię poświadczone jest w dokumentach z XIII w. (1250). W kalendarzu imion słowiańskich umieszczono je pod dniem 7 lipca.

Sędzisława
 obchodzi imieniny