Tego dnia świętują

Imię męskie wywodzące się od starożytnego rodu rzymskich plebejuszów Antonii, lub gens Antonia. Najsłynniejszą postacią z tego rodu był Marcus Antonius, czyli Marek Antoniusz, najpierw współpracownik, a potem przeciwnik Augusta Oktawiana. Skąd się wzięła nazwa tego rodu, nie wiemy; pod koniec republiki...

Zobacz więcej o: Antoni
Obchodzi imieniny:
9 stycznia,
12 stycznia,
17 stycznia,
6 lutego,
1 marca,
28 marca,
3 kwietnia,
10 kwietnia,
7 czerwca,
13 czerwca,
5 lipca,
7 lipca,
24 lipca,
3 września,
24 października,
31 października,
7 listopada,
28 grudnia

Podobnie jak forma żeńska, Benedykta, jest to imię łacińskie, pierwotnie cognomen. Łac. Benedictus i Benedicta notowane są w inskrypcjach jako imiona własne zarówno pogan, jak i chrześcijan. Formalnie są to imiesłowy przeszłe od czasownika benedicere 'dobrze mówić o kimś, (później) dobrze życzyć komuś';...

Zobacz więcej o: Benedykt
Obchodzi imieniny:
12 stycznia,
12 lutego,
11 marca,
21 marca,
27 marca,
4 kwietnia,
16 kwietnia,
7 maja,
11 maja,
29 czerwca,
7 lipca,
11 lipca,
16 lipca,
21 lipca,
13 listopada

Imię męskie z kręgu języka łacińskiego. W części pierwszej, tematycznej, zawiera nazwę wyspy Cypr (w łac. Cyprus, z gr. Kypros), a przyrostek łac. -ianus często w nazwach osobowych był używany do tworzenia imion (tzw. cognominów) wyzwoleńców. Zatem Cyprianus to 'człowiek wywodzący się z Cypru, Cypryjczyk'. W...

Zobacz więcej o: Cyprian
Obchodzi imieniny:
14 lutego,
10 marca,
18 marca,
27 czerwca,
30 czerwca,
7 lipca,
11 lipca,
8 sierpnia,
14 września,
16 września,
26 września

Męskie imię pochodzenia greckiego. Greckie Kýrillos jest utworzone od rzeczownika kýrios 'pan' (często używanego jako określenie Boga) za pomocą przyrostka -illos, służącego do tworzenia zdrobnień. Kýrillos oddane po łacinie brzmiało Cyrillus i z tej formy pochodzi nasz Cyryl. W Polsce znane od średniowiecza,...

Zobacz więcej o: Cyryl
Obchodzi imieniny:
9 lutego,
14 lutego,
18 marca,
29 marca,
27 czerwca,
30 czerwca,
7 lipca,
8 sierpnia

Imię biblijne znane z Księgi Estery (zob. niżej), wywodzące się z języka perskiego - Stareh 'gwiazda'. Możliwe, że ma też rodowód akadyjski - od imienia bogini Ishtar. W Polsce znane w formach Ester, Hester (1431), szczególnie w spieszczeniu Esterka, która miała być konkubiną króla Kazimierza Wielkiego....

Zobacz więcej o: Estera
Obchodzi imieniny:
24 maja,
7 lipca

Jest to imię pochodzenia germańskiego, złożone z elementów e- (ewa, ewe, eo, eu) 'prawo, układ, sprzysiężenie' i -wald (walt, waldan) 'kierowanie, panowanie'. Ewald zatem to ten, 'który panuje sprawiedliwie, według prawa'. W Polsce brak poświadczeń tego imienia. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Evaldus,...

Zobacz więcej o: Ewald
Obchodzi imieniny:
7 lipca,
3 października
Obchodzi imieniny:
20 marca,
7 lipca

Jest to imię pochodzenia łacińskiego, utworzone od męskiej formy nomen gentilicium Claudius. Ród Klaudiuszów (gens Claudia) był jednym z najbardziej rozgałęzionych rodów w Rzymie. Należeli do niego m.in. patrycjuszowscy Apii oraz plebejscy Marcelli. Nazwa rodu pochodzi od miasta Clausus, skąd wywodził...

Zobacz więcej o: Klaudiusz
Obchodzi imieniny:
15 lutego,
26 kwietnia,
6 czerwca,
7 lipca,
30 października,
8 listopada
Obchodzi imieniny:
7 lipca

Jest to imię wywodzące się z języka greckiego, od słowa pospolitego méthodos 'metoda, naśladowanie, badanie'. Imię to dobrze jest znane w krajach słowiańskich (szczególnie u Słowian południowych i wschodnich). Święto Cyryla i Metodego jest świętem narodowym Bułgarii, a Order Św. Cyryla i Metodego wysokim...

Zobacz więcej o: Metody
Obchodzi imieniny:
14 lutego,
7 lipca

Chrześcijańskie imię greckie (Pétros), pochodzące od rzeczownika pospolitego pétra 'skała, opoka'. Jest odpowiednikiem aramejskiego wyrazu kefas 'skała, opoka', użytego w funkcji przydomka. Należy do najwcześniejszych imion chrześcijańskich. W Polsce jest to bardzo popularne imię męskie od najdawniejszych...

Zobacz więcej o: Piotr
Obchodzi imieniny:
3 stycznia,
18 stycznia,
28 stycznia,
31 stycznia,
5 lutego,
8 lutego,
21 lutego,
22 lutego,
23 lutego,
24 lutego,
2 marca,
23 marca,
27 kwietnia,
29 kwietnia,
8 maja,
13 maja,
19 maja,
2 czerwca,
23 czerwca,
29 czerwca,
2 lipca,
7 lipca,
12 lipca,
30 lipca,
1 sierpnia,
12 sierpnia,
19 sierpnia,
9 września,
12 września,
25 września,
19 października,
16 listopada,
21 listopada,
4 grudnia,
21 grudnia,
25 grudnia
Obchodzi imieniny:
10 kwietnia,
7 lipca,
14 grudnia

Jest to żeńska forma imienia pochodzenia słowiańskiego: Sędzisław, które składa się z elementów sędzi- (od czasownika sądzić, staropolskie sędzić) i -sław. Imię poświadczone jest w dokumentach z XIII w. (1250). W kalendarzu imion słowiańskich umieszczono je pod dniem 7 lipca.

Zobacz więcej o: Sędzisława
Obchodzi imieniny:
7 lipca

Jest to imię germańskie, złożone z elementów: wille- 'chęć, wola' (por. WILIBRORD) i -bald 'mocny, odważny, mężny'. W Polsce imię występuje sporadycznie. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Willibaldus, Willebaldus, niem. Willibald, Willibold, fr. Guillibaud, wł. Guillibaldo, Villibaldo.

Zobacz więcej o: Wilibald
Obchodzi imieniny:
7 lipca,
18 grudnia