Tego dnia świętują

Imię łacińskie. Zarówno męskie Hadrianus, jak i żeńskie Hadriana wywodzi się z cognomen utworzonego od gentilicium; jego podstawą jest nazwa miejscowa Hadria (w Picenum i okolicy Wenecji, por. nazwę Morze Adriatyckie). Oboczność Hadrianus / Adrianus, poświadczona już na gruncie łacińskim, była wynikiem...

Zobacz więcej o: Adrian (Hadrian)
Obchodzi imieniny:
4 marca,
5 marca,
8 lipca,
8 września,
8 listopada

Jest to łacińskie imię żeńskie pochodzące od męskiego Hadriad lub Adrian, to znaczy należący do miasta Hadrii w Picenum (Włochy). Jego istnienie poświadczone jest w średniowieczu, ale popularność zyskuje dopiero w XX wieku. Obok formy żeńskiej tego imienia istnieje forma męska ADRIAN.Formy zdrobniałe...

Zobacz więcej o: Adrianna
Obchodzi imieniny:
4 marca,
5 marca,
6 kwietnia,
8 lipca,
8 września
Obchodzi imieniny:
8 lipca
Obchodzi imieniny:
8 lipca

Jest to imię złożone pochodzenia germańskiego. W pierwszym członie zawiera element ed- (-od, -ot) 'posiadanie, majątek, dziedzictwo'. Drugi człon to element -gard 'obrońca, stróż'. Całość zawiera sens 'stróż, obrońca własności'. Odpowiedniki obcojęz.: łac.Edgarius, ang., fr., niem. Edgar. Święty, który...

Zobacz więcej o: Edgar
Obchodzi imieniny:
10 czerwca,
8 lipca

Imię hebrajskie Elisheba, z grupy imion teoforycznych z elementem el- 'Bóg'. Całość interpretować można jako 'Bóg moją przysięgą'. Do Europy przyszło wraz z chrześcijaństwem. Spopularyzowało się dzięki św. Elżbiecie - matce Jana Chrzciciela i św. Elżbiecie Węgierskiej. Było to imię dość częste w rodzinach...

Zobacz więcej o: Elżbieta
Obchodzi imieniny:
18 czerwca,
4 lipca,
8 lipca,
21 października,
5 listopada,
14 listopada,
17 listopada,
19 listopada

Jest to męskie imię greckie. Eugénios to pierwotnie zdrobnienie imienia Eugénés 'dobrze urodzony, z dobrego rodu' (eu 'dobrze' i genos 'ród'). W starożytnym Rzymie imię to zostało przetłumaczone na Benenatus. W dawnej Polsce imię to było rzadkie, częstsze dopiero w XIX i XX w. Być może pewną popularność...

Zobacz więcej o: Eugeniusz
Obchodzi imieniny:
4 stycznia,
4 marca,
2 czerwca,
8 lipca,
13 lipca,
6 września,
13 listopada,
30 grudnia

Jest to imię pochodzenia celtyckiego (irlandzkiego), etymologicznie wiążące się ze słowem gillean 'mnich'. W Polsce jako imię nie używane, ale znane jako nazwisko Kilian. Częste jako nazwisko w południowych Niemczech. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Chilianus, ang. Kilian, Gillean, Killen, Kyllen, niem....

Zobacz więcej o: Kilian
Obchodzi imieniny:
8 lipca

Jest to imię wywodzące się z greckiego imienia Prokópios przez łacińskie Procopius. Utworzone zostało od wyrazu pospolitego prokop- 'powodzenie'. Imię to znane jest w Polsce od średniowiecza. Nosił je m.in. jeden z biskupów krakowskich. Obecnie imię występuje tylko sporadycznie. Od tego imienia pochodzą...

Zobacz więcej o: Prokop
Obchodzi imieniny:
11 marca,
8 lipca,
21 lipca

Jest to imię łacińskie, pierwotnie gentilicium (gens Virginia). Wywodzi się ze starszej formy Verginia mającej swe źródło w etruskim słowie vercna. Ród Wirginiuszów miał kilka gałęzi tak patrycjuszowskich, jak i plebejskich. Z rodu tego pochodziło wielu konsulów rzymskich i trybunów ludowych, np.: Opiter...

Zobacz więcej o: Wirginia (Werginia)
Obchodzi imieniny:
8 lipca,
8 grudnia