Sekundus

Jest to imię pochodzenia łacińskiego, pierwotne praenomen Secundus 'drugi z kolei', w którego funkcji został użyty liczebnik porządkowy secundus 'drugi'.

Odpowiedniki obcojęz.: łac. Secundus, ang., niem. Secundus, fr. Second, Segond, wł. Secondo.

W martyrologiach oraz w innych zapisach hagiograficznych imię to pojawia się około dwudziestu razy. Nie o wszystkich tych wzmiankach musimy tu mówić, bo w niektórych Sekundus występuje w grupie imion bez wiarygodnych wiadomości o nim. Z tego powodu przedstawimy tylko siedem postaci.

Sekundus, męczennik czczony w Amelii. Późna pasja, która o nim opowiada, nie przedstawia wartości historycznej. Wiadomo jednak, że czczony był także w innych miastach Umbrii (Spoleto, Pergola, Toscanella). Wspomnienie przypadało 29 kwietnia. Ponieważ w okolicy istniały kościoły dedykowane męczennikom z Numidii, a wśród nich był także wyznawca o imieniu Sekundyn, istnieje podejrzenie, że to jego kult zaczął uchodzić w Umbrii za kult lokalnego męczennika, a samo imię uległo modyfikacji.

Sekundus, męczennik z Asti. Milczą o nim dokumenty godne wiary, a za takie nie mogą uchodzić ani pasje, które o nim opowiadają, ani Acta SS. Faustini et Iovitae i inne, które go wzmiankują. Wspominano go jednak dość wcześnie pod dniem 30 marca. W XVI stuleciu termin przełożono na 19, a następnie na 29 marca. Pod tym też ostatnim terminem widniał do niedawna w Martyrologium Rzymskim (obecnie znów 30 marca).

Sekundus i Oroncjusz, męczennicy. Martyrologium syryjskie wspomina ich pod dniem 15 listopada. Są tam męczennikami, którzy zginąć mieli w Antiochii, może jeszcze przed Dioklecjanem. W Martyrologium Hieronimiańskim pod tym samym dniem figuruje Sekundus bez Oroncjusza. To wszystko, co można o tych męczennikach powiedzieć.

Sekundus, Sewerian, Karpofor i Wiktoryn, męczennicy z Albano. W Depositio martyrum widnieją jako tacy pod 8 sierpnia. Potem pomylono ich z Czterema Koronatami, o których mówiliśmy pod hasłem Klaudiusz, Nikostrat i inni. Tak to mylnie znaleźli się pod dniem 8 listopada. Nowe Martyrologium wspomina ich pod dniem wskazanym przez Deposito.

Sekundus, czczony w Vercelli. Miał należeć do słynnej Legii Tebańskiej, ale pasja, która o tym i o jego męczeństwie opowiada, nie wzbudza w ogóle zaufania. Męczennikowi przydzieliła jako dzień wspomnienia 28 sierpnia. Florus, który na podstawie pasji wpisał go do martyrologium, termin przesunął o dwa dni wstecz.

Sekundus
 obchodzi imieniny