Sobiesław

Jest to imię słowiańskie, złożone z członów: zaimkowego sobie- i rzeczownikowego -sław. Poświadczone od pocz. XIII w. w formie pełnej: Sobiesław i skróceniach: Sobiech, Sobiesz, Sobia, Soba, Sobien, Sobon(oń). Od imion typu Sobiesław mogła też pochodzić forma Sobek, która dziś w języku polskim (szczególnie w gwarach) pojmowana jest jako spieszczenie imienia chrześcijańskiego Sebastian. Imię Sobiesław występuje w Polsce do dziś, choć rzadko. Pochodzi od niego nazwisko Sobieski. Obok imienia męskiego jest też żeńskie imię Sobiesława. Forma męska umieszczona jest w kalendarzu imion słowiańskich 20 sierpnia, a żeńska 1 grudnia.

Sobiesław
 obchodzi imieniny