Tego dnia świętują

Jest to żeńskie imię pochodzenia germańskiego. Formalnie jest spieszczeniem imienia dwuczłonowego Adelajda / Adelheid (zob. ADELAJDA). W Polsce upowszechniło się dopiero po 1500 r. Do tego czasu notowane są jedynie Adela i Adelajda. Odpowiedniki obcojęz.: łac., wł. Adelina, fr. Adeline. Adelina,...

Zobacz więcej o: Adelina
Obchodzi imieniny:
28 sierpnia

Jest to imię żeńskie pochodzenia litewskiego, dobrze znane z lektury Konrada Wallenroda. Nosiła je córka Gedymina, żona Kazimierza Wielkiego (na chrzcie otrzymała imię Anna). Etymologia imienia niejasna. Forma z -l- jest formą zlatynizowaną. W litewskim przed spółgłoską twardą powinno być -ł-. Znany...

Zobacz więcej o: Aldona
Obchodzi imieniny:
1 marca,
10 marca,
20 maja,
28 sierpnia,
10 września,
11 października,
9 listopada,
12 grudnia

Było to pierwotnie imię męskie, od którego już w starożytności urobiono imię żeńskie Aleksándra. Należy do bardzo starych greckich (Aléksandros) imion dwuczłonowych. Pierwsza część składowa wywodzi się od czasownika aléks- 'bronię, wspomagam', a druga od rzeczownika anér (gen. andrós) - 'mąż, mężczyzna'....

Zobacz więcej o: Aleksander
Obchodzi imieniny:
15 stycznia,
26 lutego,
27 lutego,
10 marca,
18 marca,
20 marca,
24 kwietnia,
3 maja,
18 maja,
10 lipca,
17 lipca,
11 sierpnia,
28 sierpnia,
13 września,
12 grudnia

Imię męskie rzadko używane. Wywodzi się z późnogreckiego Aleksis, co pierwotnie było spieszczeniem imienia dwuczłonowego typu Aleksídemos, Aleksíbios z cząstką aleksi- w części pierwszej (od czasownika aléks-, jak w Aleksander). W Polsce Aleksy (może nawet wymawiane Alekszy) znane od 1224 r. w kilku...

Zobacz więcej o: Aleksy
Obchodzi imieniny:
12 lutego,
17 lutego,
24 kwietnia,
17 lipca,
28 sierpnia

Imię pochodzenia łacińskiego: Augustinus, utworzone od przydomka Augustus, nadanego Oktawianowi przez senat. Augustus to pierwotnie przymiotnik od rzeczownika augur, który oznaczał 'uświęcony przez (dobre) przepowiednie, znaki' lub 'przedsięwzięty pod sprzyjającymi znakami'. Ten przymiotnik nadawano...

Zobacz więcej o: Augustyn
Obchodzi imieniny:
28 stycznia,
29 kwietnia,
19 maja,
28 maja,
28 sierpnia

W ostatnich latach obserwujemy u nas, zapewne pod wpływem amerykańskim, wzrost popularności tego imienia. Odpowiedniki obcojęz.: łac., fr. Patricia, ros. Patrikija, wł. Patrizia. Dwie święte, które widnieją w martyrologiach pod tym imieniem, zwięźle tu prezentujemy. Patrycja, męczennica z Nikomedii....

Zobacz więcej o: Patrycja
Obchodzi imieniny:
13 marca,
28 sierpnia

Jest to imię słowiańskie, złożone z członów: zaimkowego sobie- i rzeczownikowego -sław. Poświadczone od pocz. XIII w. w formie pełnej: Sobiesław i skróceniach: Sobiech, Sobiesz, Sobia, Soba, Sobien, Sobon(oń). Od imion typu Sobiesław mogła też pochodzić forma Sobek, która dziś w języku polskim (szczególnie...

Zobacz więcej o: Sobiesław
Obchodzi imieniny:
20 sierpnia,
28 sierpnia
Obchodzi imieniny:
28 sierpnia
Obchodzi imieniny:
28 sierpnia