Patrycja

W ostatnich latach obserwujemy u nas, zapewne pod wpływem amerykańskim, wzrost popularności tego imienia.

Odpowiedniki obcojęz.: łac., fr. Patricia, ros. Patrikija, wł. Patrizia.

Dwie święte, które widnieją w martyrologiach pod tym imieniem, zwięźle tu prezentujemy.

Patrycja, męczennica z Nikomedii. Istniała zapewne Passio, która przedstawiała dzieje jej męczeństwa. Niestety, nie dotrwała do naszych czasów. Zwięzłe wiadomości czerpiemy tedy wyłącznie z zapisów kalendarzowych, przede wszystkim z tzw. Breviarium syryjskiego. Była żoną kapłana Macedoniusza, a matką Modesty. Razem też z nimi poniosła śmierć za wiarę. Ale kiedy i w jaki sposób to nastąpiło, nie wiemy. Znamy jedynie datę dzienną, wiernie przez inne martyrologia za Breviarium powtórzoną: 13 marca.

Patrycja z Neapolu (Konstantynopola). Zdaniem specjalistów pasje, które o niej mówią, nie zasługują na jakąkolwiek wiarę. Jedną z nich ułożył jakiś anonimowy Grek, drugą kapłan Leon, obsługujący klasztor świętych Nikandra i Marcjana, w którym Patrycję czczono. Wedle tych opowiadań miała być córką możnego rodu, a pochodzić z Konstantynopola. Uciekła stamtąd, by uniknąć małżeństwa, jakie jej chciał narzucić cesarz Konstantyn IV (668-685). W rzeczy samej wiadomo, że wtedy właśnie wielu chrześcijan opuszczało Bizancjum, gdzie szerzył się monoteletyzm. Legenda o świętej znalazła swe powodzenie w wiekach XVI i XVII, ale z dokumentacji liturgicznej wynika, że kult dawno już był w Neapolu zakorzeniony. W r. 1625 Patrycję ogłoszono patronką miasta. Wspomnienie obchodzono 25 i 26 sierpnia.

Patrycja
 obchodzi imieniny