Tego dnia świętują

Stare imię słowiańskie. Nosiła je w pierwszej połowie XI w. żona księcia czeskiego, Oldrzicha. W Polsce poświadczone w XIII w. w postaci: Bożana i Bożechna. Było też imię męskie Bożan. Utworzono je zapewne przez skrócenie imion dwuczłonowych, np. Bożebor, Bożeciech, Bożydar. Do pierwszego członu (boż-...

Zobacz więcej o: Bożena
Obchodzi imieniny:
13 marca,
20 czerwca

Imię pochodzenia germańskiego, utworzone na podstawie słowa ernust / ernost / ernest 'bitwa, siła, surowość'. Czesi to germańskie imię przejęli jako Arnošt. W Polsce używane od średniowiecza do dziś także jako nazwisko. Obok formy męskiej w użyciu są też żeńskie: Ernestyna i Ernestynka zapożyczone...

Zobacz więcej o: Ernest (Arnost)
Obchodzi imieniny:
12 stycznia,
13 marca,
27 marca,
13 lipca,
7 listopada
Obchodzi imieniny:
12 stycznia,
13 marca,
27 marca,
13 lipca

Jest to imię łacińskie, pierwotnie bardzo popularne cognomen, utworzone od nomen gentilicium Cassius. Imię Kasjan (Cassianus) 'należący do rodu Cassia', było dość częste w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. W Polsce imię znane, choć bardzo rzadkie. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Cassianus, fr. Cassien,...

Zobacz więcej o: Kasjan
Obchodzi imieniny:
9 marca,
13 marca,
22 marca,
24 marca,
5 kwietnia,
29 kwietnia,
13 sierpnia,
25 listopada,
3 grudnia

Jest to żeńskie imię pochodzenia łacińskiego (zob. KRYSTYN). W Polsce poświadczone od XIII w. Nosiła je m.in. żona Władysława II, córka cesarza Henryka IV. W języku staropolskim imię to przejęto jako Krzysztyna, Krystyna oraz Kierstyna. Formy skrócone to: Krystka, Krzyszka, Krysia, Krynia. Odpowiedniki...

Zobacz więcej o: Krystyna
Obchodzi imieniny:
18 stycznia,
14 lutego,
13 marca,
24 lipca,
5 grudnia

Jest to imię łacińskie (Marcus i dla kobiet Marca), jedno z niewielu imion właściwych (praenomen) znanych w Rzymie od czasów archaicznych. Nosił to imię wybitny pisarz oraz mówca, Marcus Tullius Cicero. Imię Marcus pochodzi od imienia boga wojny, Marsa (Mart-icos). W krajach chrześcijańskich dobrze znane...

Zobacz więcej o: Marek
Obchodzi imieniny:
13 marca,
24 marca,
11 kwietnia,
25 kwietnia,
8 maja,
18 czerwca,
7 września,
28 września,
7 października,
16 listopada,
22 listopada

W ostatnich latach obserwujemy u nas, zapewne pod wpływem amerykańskim, wzrost popularności tego imienia. Odpowiedniki obcojęz.: łac., fr. Patricia, ros. Patrikija, wł. Patrizia. Dwie święte, które widnieją w martyrologiach pod tym imieniem, zwięźle tu prezentujemy. Patrycja, męczennica z Nikomedii....

Zobacz więcej o: Patrycja
Obchodzi imieniny:
13 marca,
28 sierpnia

Imię pochodzenia germańskiego, złożone z członów: rod- / rot- / hruod- / hruot- 'sława' i -rich / -rih (rihhi) 'potężny, bogaty'. U Skandynawów oraz u Słowian wschodnich i południowych występowało także w postaci Ruryk. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Rodericus, Rudericus, Rudricus, ang. Roderick, fr....

Zobacz więcej o: Rodryg (Roderyk, Ruderyk)
Obchodzi imieniny:
13 marca
Obchodzi imieniny:
13 marca
Obchodzi imieniny:
13 marca