Bożena

Stare imię słowiańskie. Nosiła je w pierwszej połowie XI w. żona księcia czeskiego, Oldrzicha. W Polsce poświadczone w XIII w. w postaci: Bożana i Bożechna. Było też imię męskie Bożan. Utworzono je zapewne przez skrócenie imion dwuczłonowych, np. Bożebor, Bożeciech, Bożydar. Do pierwszego członu (boż- od Bóg, boży) dodano przyrostek spieszczający: -ana, -ena, -ina.

W Bułgarii występują formy: Bożana, Bożina, Bożika.

Święte tego imienia nie są znane.

Bożena
 obchodzi imieniny