Tego dnia świętują

Imię żeńskie. Ponieważ pojawia się ono u Długosza, musimy je z braku innych źródeł uważać za jego wynalazek lub próbę spolszczenia chrześcijańskiego imienia Benigna, znanego w średniowieczu (zob. BENIGNA). Z innych źródeł natomiast znamy nazwisko lub przezwisko mieszczanina poznańskiego - Jakuba, który...

Zobacz więcej o: Bogna
Obchodzi imieniny:
20 czerwca,
23 lipca

Jest to imię żeńskie, odpowiednik męskiego imienia BOGUMIŁ. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Bogumila, niem. Gottliebe, ros. Bogumila. Święta czy błogosławiona, która by nosiła to imię, nie istnieje. Toteż osoby noszące imię Bogumiła uznają zazwyczaj patronat bł. Bogumiła z Dobrowa (10 czerwca).

Zobacz więcej o: Bogumiła
Obchodzi imieniny:
13 stycznia,
20 czerwca,
18 października,
20 grudnia

Stare imię słowiańskie. Nosiła je w pierwszej połowie XI w. żona księcia czeskiego, Oldrzicha. W Polsce poświadczone w XIII w. w postaci: Bożana i Bożechna. Było też imię męskie Bożan. Utworzono je zapewne przez skrócenie imion dwuczłonowych, np. Bożebor, Bożeciech, Bożydar. Do pierwszego członu (boż-...

Zobacz więcej o: Bożena
Obchodzi imieniny:
13 marca,
20 czerwca

imię żeńskie pochodzenia biblijnego. Wywodzi się od hebrajskiego słowa ------- oznaczającego "sędzia". Dinah była córką Jakuba i Lei. Obchodzi imieniny 20 czerwca.Nie znamy świętych, ani błogosławionych tego imienia.

Zobacz więcej o: Dina
Obchodzi imieniny:
20 czerwca

Jest to imię pochodzenia łacińskiego, analogiczne do męskiego FLORENTYN. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Florentina, ang. Florence, hiszp. Florentina, niem. Florentine, ros. Fłorentina, węg. Florentina, wł. Florentina, Fiorentina. Florentyna z Kartageny (w Hiszpanii). Była córką Seweriana, a siostrą świętych...

Zobacz więcej o: Florentyna
Obchodzi imieniny:
20 czerwca,
16 października

Jest to imię wywodzące się z języka włoskiego. Pochodzi ono od określenia francesco 'Francuz, Francuzik', jakim kupiec Piotr Bernardone nazwał swego syna Jana, kiedy wrócił z Francji. W Asyżu zaczęto powszechnie nazywać chłopca tym określeniem. Pod takim imieniem znany jest powszechnie. Na popularność...

Zobacz więcej o: Franciszek
Obchodzi imieniny:
24 stycznia,
29 stycznia,
17 lutego,
2 marca,
2 kwietnia,
11 maja,
4 czerwca,
17 czerwca,
20 czerwca,
14 lipca,
21 sierpnia,
16 września,
17 września,
25 września,
29 września,
4 października,
10 października,
29 października,
24 listopada,
3 grudnia

Jest to imię biblijne, pierwotnie imię sztuczne, utworzone na wzór innych imion semickich. Jest to zarazem imię teoforyczne, zawierające element -el 'Bóg'. Hebrajskie mika'el odpowiada polskiemu -Któż jak Bóg-. W Polsce imię występuje od średniowiecza (1220 r.) w formach: Michał, Michael, Michial, Michiel,...

Zobacz więcej o: Michał
Obchodzi imieniny:
26 stycznia,
2 marca,
14 marca,
10 kwietnia,
4 maja,
8 maja,
23 maja,
14 czerwca,
20 czerwca,
5 lipca,
25 sierpnia,
6 września,
29 września
Obchodzi imieniny:
23 stycznia,
20 czerwca

Imię żeńskie, utworzone od męskiego RAFAŁ. W Polsce było już używane w XIV w., ponieważ z tego czasu mamy poświadczone zdrobnienie Rafałka. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Raphaëla, ang., niem. Raphaela, fr. Raphaële, wł. Raffaella. W dokumentach kościelnych i w literaturze hagiograficznej znajdujemy tylko...

Zobacz więcej o: Rafaela
Obchodzi imieniny:
24 stycznia,
20 czerwca,
24 października

Jest to imię hebrajskie z grupy imion teoforycznych, zawierające element -el 'Pan'. Hebrajskie Rapha'el interpretować trzeba jako 'Bóg uzdrawia'. Imię to nosił słynny malarz włoski doby renesansu Raffaello Santi (1483-1520). W Polsce imię pojawia się od średniowiecza (XII w.) w formach Rafał, Rafałko,...

Zobacz więcej o: Rafał
Obchodzi imieniny:
24 stycznia,
20 czerwca,
29 września,
24 października,
20 listopada,
2 grudnia
Obchodzi imieniny:
20 czerwca