Tego dnia świętują

Obchodzi imieniny:
21 czerwca

Jest to imię żeńskie, które można interpretować jako pochodzące od męskiego imienia ALEKSY, stąd wł. Alessia, ang., niem. Alexia. Dawniej imię to łączono z greckim słowem alétheia 'prawda', w łacinie średniowiecznej zapisywane jako alitia, alicia. Istnieje też pogląd, że jest to spieszczona forma imienia...

Zobacz więcej o: Alicja
Obchodzi imieniny:
18 kwietnia,
21 czerwca
Obchodzi imieniny:
21 czerwca

Jest to imię pochodzenia germańskiego, z al-wis (all-weisse) 'wszystko wiedzący'. Na gruncie francuskim imię to zidentyfikowało się z imieniem Ludwik (Chlodowich, Chlodwich) i przyjęło formę Louis. W Polsce spotykamy to imię od XVIII w. Popularyzują je jezuici po kanonizacji Alojzego Gonzagi (por. W....

Zobacz więcej o: Alojzy
Obchodzi imieniny:
21 czerwca

To żeńska forma imienia Demetrius (Dymitr). Formalnie utworzone zostało od imienia greckiej bogini D-m-t-r. Demetria to 'odnosząca się do Demeter, należąca do Demeter'. Demeter była grecką boginią płodności, rolnictwa, zboża. Była matką Persefony. W Polsce imię nie używane. W użyciu było tylko męskie...

Zobacz więcej o: Demetria
Obchodzi imieniny:
21 czerwca
Obchodzi imieniny:
21 czerwca

Imię powstałe z połączenia imion MARIA i MAGDALENA. Najprawdopodobniej odnosi się do nowotestamentowej postaci Marii Magdaleny. Imię zostało spopularyzowane przez niemiecką aktorkę i piosenkarkę Marlenę Dietrich (1901-1992), której prawdziwe imię było Maria Magdalena von Losh.Odpowiedniki obcojęz.: niem....

Zobacz więcej o: Marlena
Obchodzi imieniny:
21 czerwca,
29 lipca,
23 października

Jest to imię biblijne, wywodzące się z aramejskiego mart- 'pani'. W Polsce imię poświadczone od 1265 r. Utrzymuje się ono do dziś. Formy spieszczone to Martusia, Marteczka. W twórczości Orzeszkowej występują bohaterki o tym imieniu (np. Marta Korczyńska z Nad Niemnem). Odpowiedniki obcojęz.: łac....

Zobacz więcej o: Marta
Obchodzi imieniny:
19 stycznia,
22 lutego,
21 czerwca,
29 lipca

Imię pochodzenia germańskiego, złożone z członów: hrud- / hruod- / hrut- / rud- / rut- 'sława' i -wolf / -wulf 'wilk'. Na gruncie germańskim występuje także oboczna forma imienia: RODOLF. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Rudolfus, Radulfus, Rodulfus, ang. Rodulf, Ralph, fr. Rudolphe, Rodolphe, Raoul,...

Zobacz więcej o: Rudolf
Obchodzi imieniny:
17 kwietnia,
21 czerwca,
27 lipca
Obchodzi imieniny:
17 kwietnia,
21 czerwca,
27 lipca
Obchodzi imieniny:
17 kwietnia,
21 czerwca,
27 lipca

Zlatynizowana forma germańskiego imienia złożonego z członów: theud-/diot- 'lud, naród, plemię' i -haris/-charis 'wojsko'. Czasem utożsamiano je z greckim Teodorem. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Theudarius, Theuderius, ang., niem. Theodarius, Theoderis.

Zobacz więcej o: Teudariusz (Teodor)
Obchodzi imieniny:
7 lutego,
21 lutego,
26 marca,
1 kwietnia,
20 kwietnia,
22 kwietnia,
5 maja,
20 maja,
29 maja,
31 maja,
21 czerwca,
4 lipca,
27 sierpnia,
5 września,
19 września,
24 września,
23 października,
29 października,
9 listopada,
11 listopada,
7 grudnia