Alicja

Jest to imię żeńskie, które można interpretować jako pochodzące od męskiego imienia ALEKSY, stąd wł. Alessia, ang., niem. Alexia. Dawniej imię to łączono z greckim słowem alétheia 'prawda', w łacinie średniowiecznej zapisywane jako alitia, alicia. Istnieje też pogląd, że jest to spieszczona forma imienia ADELAJDA.

W Polsce jest to imię nowsze, przejęte pod wpływem francuskim. Zdrobnieniem jest Ala.

Odpowiedniki obcojęz.: łac., ang., niem. Alexia, fr. Alice, Alais, Alis, Alison, Alix, hiszp. Alicia, wł. Alessia.

Święte, które by pod tym imieniem widniały w martyrologiach i innych wykazach hagiograficznych, nie są liczne. Ponieważ niektórzy językoznawcy imię Alicja wyprowadzają albo ze starofrancuskiego Alis, Alix, albo też ze starogermańskiego Adelheidis, a w źródłach hagiograficznych spotykamy formę Alicja - sprawa ta wymagałaby jeszcze dalszych badań - wspominamy tu krótko dwie postacie:

Adelajda z Vilich (zob. pod tym hasłem) miała właśnie być nazywana także Alicją.

Alet, matka siedmiu bogobojnie wychowanych synów, z których najsławniejszym był wielki św. Bernard, czczona jest u cystersów (1 września) jako błogosławiona. Ona także gdzieniegdzie nosi imię Alicja.

Aleksja (Alicja) była najbardziej znaną towarzyszką św. Katarzyny Sieneńskiej. Wielka mistyczka w czasie choroby właśnie ją wyznaczyła na przełożoną sióstr pokutujących. Menologia dominikańskie zachowały jej pamięć pod dniem 21 czerwca.

Alicja
 obchodzi imieniny