Tego dnia świętują

Jest to imię żeńskie, które można interpretować jako pochodzące od męskiego imienia ALEKSY, stąd wł. Alessia, ang., niem. Alexia. Dawniej imię to łączono z greckim słowem alétheia 'prawda', w łacinie średniowiecznej zapisywane jako alitia, alicia. Istnieje też pogląd, że jest to spieszczona forma imienia...

Zobacz więcej o: Alicja
Obchodzi imieniny:
18 kwietnia,
21 czerwca

Imię męskie, rzadko w Polsce występujące. Wywodzi się z łaciny, gdzie Apollinaris 'należący do Apollina, Apollinów' było przymiotnikiem, utworzonym od imienia boga Apollina (zapożyczonego zresztą przez Rzymian od Greków), opiekuna twórczości artystycznej. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Apollinaris, ang....

Zobacz więcej o: Apolinary
Obchodzi imieniny:
8 kwietnia,
18 kwietnia,
23 lipca,
23 sierpnia,
5 października

Męski odpowiednik imienia żeńskiego Apolonia wywodzi się z języka greckiego, gdzie Apoll-nios 'należący do Apollona' formalnie jest przymiotnikiem od imienia boga Apollona, opiekuna sztuk pięknych, śpiewu itp. Już ze starożytności znamy kilka postaci noszących to imię, m.in. Apoloniusz z Tiany, słynny...

Zobacz więcej o: Apoloniusz
Obchodzi imieniny:
10 kwietnia,
18 kwietnia

Jest to dwuczłonowe imię słowiańskie, znane też w staropolskim w postaci Bogosław i Bosław (z zanikiem śródgłosowej sylaby). Bogosława, księcia pomorskiego, spotykamy w źródłach już pod r. 1168, ale w różnych dokumentach nazywany jest on także Bogusławem i Bogsławem. Zapiski źródłowe wskazują, że imię...

Zobacz więcej o: Bogusław
Obchodzi imieniny:
20 marca,
22 marca,
18 kwietnia,
29 kwietnia,
1 lipca,
23 września,
18 grudnia

jest to żeńska forma imienia Bogusław, oznacza osobę, która sławi Boga. W Polsce występuje od XIII w. i jest popularne do naszych czasów.Formy zdrobniałe od imienia Bogusława to BogusiaOdpowiedniki obcojęz.; czes.,słow.-Bohuslava, serb., chor.-Bogoslava, Bogosava.

Zobacz więcej o: Bogusława
Obchodzi imieniny:
13 stycznia,
22 marca,
18 kwietnia,
29 maja,
18 sierpnia

Imię pochodzenia łacińskiego, genetycznie nomen gentilicium Flavius (dla kobiety Flavia) utworzone na podstawie przymiotnika flavus, -a, -um 'płowy, żółty'. Ród Flawiuszów (gens Flavia) był bardzo sławnym rodem rzymskim. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Flavius, ang., fr., niem. Flavius, ros. Fławij, węg....

Zobacz więcej o: Flawiusz
Obchodzi imieniny:
18 kwietnia,
22 czerwca

To imię słowiańskie, złożone z członu gości-, który jest tematem czasownikowym od gościć, i tematu rzeczownikowego -sław. Imię poświadczone już w 1214 r. jako Gościsław, a w 1424 jako Goscsław, Gosław. Od tego męskiego imienia utworzono też żeńskie Gościsława. W kalendarzu imion słowiańskich umieszczone...

Zobacz więcej o: Gościsław
Obchodzi imieniny:
18 kwietnia