Tego dnia świętują

Imię męskie pochodzenia greckiego. Wywodzi się z Aník-tos przez łac. Anicetus. Na gruncie greckim jest to użyty w funkcji imienniczej przymiotnik aník-tos 'niezwyciężony' (a- początkowe jest równoznaczne z pol. nie-, w części zaś drugiej jest rdzeń od wyrazu nik- 'zwycięstwo'). W źródłach polskich nie...

Zobacz więcej o: Anicet
Obchodzi imieniny:
17 kwietnia
Obchodzi imieniny:
17 kwietnia

Imię pochodzenia łacińskiego, genetycznie żeńskie cognomen odpowiadające męskiemu INNOCENTY. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Innocentia, niem. Innocenzia, wł. Innocenza, Innocenta. Hagiografowie opowiadają o dwóch świętych tego imienia: o dziewicy z Rawenny oraz o męczennicy z Rimini. Pominiemy pierwszą...

Zobacz więcej o: Innocenta
Obchodzi imieniny:
17 kwietnia,
22 czerwca,
4 lipca,
28 lipca

Imię pochodzi z języka łacińskiego, z pierwotnego przezwiska, od przymiotnika innocens, -tis 'niewinny, prawy' (rzeczownik innocentia, -ae 'niewinność, prawość'). W języku łacińskim istnieją dwie formy tego imienia Innocens i Innocentius. Było to imię wielu papieży. W Polsce imię występuje, ale tylko...

Zobacz więcej o: Innocenty
Obchodzi imieniny:
17 kwietnia,
22 czerwca,
4 lipca,
28 lipca

Jest to imię biblijne, wywodzące się z hebrajskiego Jaaqob - 'niech Bóg strzeże'. Ludowa etymologia łączy je z rzeczownikiem aqueb 'pięta' (aluzja do Rdz 25, 26: -zaraz potem ukazał się brat jego, trzymający Ezawa za piętę; dano mu przeto imię Jakub-). Warto dodać, że to samo imię odnaleziono też w Mezopotamii,...

Zobacz więcej o: Jakub
Obchodzi imieniny:
5 lutego,
14 marca,
3 kwietnia,
17 kwietnia,
30 kwietnia,
1 maja,
6 maja,
1 czerwca,
5 lipca,
13 lipca,
25 lipca,
6 sierpnia,
21 października,
28 listopada

Jest to imię hebrajskie, złożone z Jo (skrót z Jeho, Jahwe 'Bóg') i z czasownika jasaf 'przydać'. Joseph lub Jehoseph znaczy 'niech pomnoży Bóg (domyślnie) dobra' albo 'niech przyda Pan (drugiego syna)'. Należy więc ono do grupy imion teoforycznych (zawiera element Jeho 'Bóg'). W Polsce jest to bardzo...

Zobacz więcej o: Józef
Obchodzi imieniny:
4 lutego,
14 lutego,
15 lutego,
19 lutego,
28 lutego,
1 marca,
19 marca,
17 kwietnia,
1 maja,
23 czerwca,
28 czerwca,
4 lipca,
25 sierpnia,
27 sierpnia,
18 września,
14 listopada

Jest to imię łacińskie, wywodzące się z pierwotnego cognomen. Utworzone zostało na podstawie wyrazu pospolitego clarus 'jasny, błyszczący, sławny'. U Rzymian dla mężczyzn była forma Clarus, dla kobiet Clara. W Polsce imię to występuje tylko w formie żeńskiej od w. XIII (1265). Odpowiedniki obcojęz.:...

Zobacz więcej o: Klara
Obchodzi imieniny:
20 marca,
17 kwietnia,
11 sierpnia,
12 sierpnia,
18 sierpnia

Jest to imię germańskie złożone z: hlud- 'sławny' (zob. LUDWIK) oraz -wulf 'wilk' (niem. Wolf). Ludolf zatem to może 'sławny wilk'. W Polsce imię poświadczone już w XIII w. w formach: Lutolf, Ludolf. Dziś imię w Polsce nie występuje. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Ludolfus, niem. Ludolf. Święci patronujący...

Zobacz więcej o: Ludolf
Obchodzi imieniny:
17 kwietnia
Obchodzi imieniny:
17 kwietnia

Jest to imię pochodzenia germańskiego, złożone z członów: hrot- / rod- / rot- 'sława' i -berth / -beraht 'znakomity'. Najstarsza forma tego imienia brzmiała Hrodebert. Różnymi dialektycznymi pierwotnie formami są dzisiejsze samodzielne imiona Ruppert i Ruprecht (niemieckie). Z historii dobrze jest...

Zobacz więcej o: Robert
Obchodzi imieniny:
21 lutego,
17 kwietnia,
29 kwietnia,
13 maja,
7 czerwca,
18 lipca,
17 września
Obchodzi imieniny:
17 kwietnia,
29 kwietnia,
13 maja,
7 czerwca,
18 lipca

Imię pochodzenia germańskiego, złożone z członów: hrud- / hruod- / hrut- / rud- / rut- 'sława' i -wolf / -wulf 'wilk'. Na gruncie germańskim występuje także oboczna forma imienia: RODOLF. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Rudolfus, Radulfus, Rodulfus, ang. Rodulf, Ralph, fr. Rudolphe, Rodolphe, Raoul,...

Zobacz więcej o: Rudolf
Obchodzi imieniny:
17 kwietnia,
21 czerwca,
27 lipca
Obchodzi imieniny:
17 kwietnia,
21 czerwca,
27 lipca
Obchodzi imieniny:
17 kwietnia,
21 czerwca,
27 lipca

Imię greckie: Stéphanos, pochodzące od rzeczownika stéphanos 'wieniec, korona'. W Polsce znane w postaciach: Szczepan (od X w.) oraz Stefan. Formy te z czasem stały się dwoma niezależnymi imionami. Forma Stefan występowała w sferach wyższych, zaś Szczepan u ludu. Formami spieszczonymi są: Stefek, Stefcio,...

Zobacz więcej o: Stefan
Obchodzi imieniny:
3 lutego,
8 marca,
17 kwietnia,
16 lipca,
2 sierpnia,
6 sierpnia,
15 sierpnia,
16 sierpnia,
2 września,
7 października,
10 listopada,
22 listopada,
11 grudnia