Tego dnia świętują

Podobnie jak forma żeńska, Benedykta, jest to imię łacińskie, pierwotnie cognomen. Łac. Benedictus i Benedicta notowane są w inskrypcjach jako imiona własne zarówno pogan, jak i chrześcijan. Formalnie są to imiesłowy przeszłe od czasownika benedicere 'dobrze mówić o kimś, (później) dobrze życzyć komuś';...

Zobacz więcej o: Benedykt
Obchodzi imieniny:
12 stycznia,
12 lutego,
11 marca,
21 marca,
27 marca,
4 kwietnia,
16 kwietnia,
7 maja,
11 maja,
29 czerwca,
7 lipca,
11 lipca,
16 lipca,
21 lipca,
13 listopada

Żeńskie imię greckie, a właściwie macedońskie, znane w kilku postaciach: Bereníke (najbardziej zgrecyzowane), Beronika, Bernika. Wśród Greków rozpowszechniło się w czasach hellenistycznych, gdy Macedończycy odgrywali ważną rolę w ówczesnym świecie (np. nosiła je żona Ptolomeusza I, założyciela hellenistycznej...

Zobacz więcej o: Berenika
Obchodzi imieniny:
14 kwietnia,
16 kwietnia,
20 kwietnia

Imię żeńskie pochodzenia francuskiego. Francuskie Bernadette, znane głównie z południa Francji (Bigorre, Béarn) formalnie rzecz biorąc jest zdrobnieniem gwarowej formy żeńskiego imienia Bernadet, utworzonego oczywiście od imienia męskiego BERNARD. Imiona żeńskie na -ette są we francuskim bardzo liczne,...

Zobacz więcej o: Bernadeta
Obchodzi imieniny:
16 kwietnia

Imię żeńskie pochodzenia francuskiego. Francuskie Bernadette, znane głównie z połud­nia Francji (Bigorre, Béarn) formalnie rzecz biorąc jest zdrobnieniem gwarowej formy żeńs­kiego imienia Bernadet, utworzonego oczy­wiś­cie od imienia męskiego BERNARD. Imiona żeńskie na -ette są we francuskim bar­dzo...

Zobacz więcej o: Bernadetta
Obchodzi imieniny:
11 lutego,
16 kwietnia,
15 czerwca,
20 sierpnia,
14 września,
14 października
Obchodzi imieniny:
16 kwietnia
Obchodzi imieniny:
16 kwietnia
Obchodzi imieniny:
16 kwietnia

Erwin to imię starogermańskie, pochodzące od przy­domka boga nieba Tiwaz. Występuje w for­mach: Ermin, Hermin, Irmin. W imionach ele­ment irmin należy rozumieć jako 'czczony, szanowany' lub jako 'silny, potężny, straszny'.W Polsce brak poświadczeń tego imienia, ale od w. XIII występują dwuczłonowe imiona...

Zobacz więcej o: Erwin
Obchodzi imieniny:
19 stycznia,
16 kwietnia,
24 kwietnia,
18 lipca

Forma żeńska imienia : ErwinErwin to imię starogermańskie, pochodzące od przy­domka boga nieba Tiwaz. Występuje w for­mach: Ermin, Hermin, Irmin. W imionach ele­ment irmin należy rozumieć jako 'czczony, szanowany' lub jako 'silny, potężny, straszny'.W Polsce brak poświadczeń tego imienia, ale od w. XIII...

Zobacz więcej o: Erwina
Obchodzi imieniny:
19 stycznia,
16 kwietnia,
24 kwietnia,
25 kwietnia,
18 lipca

Imię łacińskie, wywodzące się z nomen gentilicium Julia, które Liwiusz wyprowadza od imienia syna Eneasza, Jula, rzekomego założyciela tego rodu. Niektórzy uczeni uważają je za imię celtyckie. W rodzinach cesarskich w Rzymie imię to występowało dość często tak w formie żeńskiej, jak i męskiej. W Polsce...

Zobacz więcej o: Julia
Obchodzi imieniny:
16 kwietnia,
22 maja,
27 lipca,
30 lipca,
10 grudnia,
11 grudnia

Jest to imię pochodzenia greckiego (gr. Ksenia) o znaczeniu 'gościnna'. Upowszechniło się przede wszystkim na Bałkanach i dawnych polskich ziemiach wschodnich będących pod wpływem chrześcijaństwa greckiego. Kojarzy się nam jako imię ukraińskie, które zyskało pewną popularność w polskiej literaturze romantycznej. Odpowiedniki...

Zobacz więcej o: Ksenia
Obchodzi imieniny:
6 lutego,
16 kwietnia

Jest to dwuczłonowe imię pochodzenia germańskiego, złożone z elementów land- 'kraj' i berth (beraht) 'sławny, znakomity'. Na obszarach języka niemieckiego występuje w formach: Landberth, Lamprecht, Lampert, Lambert, Lammert, Lammer, Lemmer. W Polsce poświadczone w dokumentach od XI w. w różnych formach:...

Zobacz więcej o: Lambert
Obchodzi imieniny:
16 kwietnia,
17 września
Obchodzi imieniny:
16 kwietnia,
17 września
Obchodzi imieniny:
16 kwietnia,
10 czerwca,
28 września
Obchodzi imieniny:
16 kwietnia
Obchodzi imieniny:
16 kwietnia