Erwin

Erwin to imię starogermańskie, pochodzące od przy­domka boga nieba Tiwaz. Występuje w for­mach: Ermin, Hermin, Irmin. W imionach ele­ment irmin należy rozumieć jako 'czczony, szanowany' lub jako 'silny, potężny, straszny'. W Polsce brak poświadczeń tego imienia, ale od w. XIII występują dwuczłonowe imiona z pierwszym elementem ermin- / irmin-. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Erminus, Herminus. Ermin(o) z Lobbes. Pochodził z okolic Laon. Na kapłana wyświęcił go biskup Medel­geriusz. Potem przez wzgląd na jego zalety obrano go opatem w Lobbes, nad Sambrą. Jako taki otrzymał sakrę biskupią (Klosterbischof). Słynął zwłaszcza z pobożności. Zmarł prawdo­podobnie 25 kwietnia 737 r. Pozostawił po sobie -Żywot Ursmara-, swego poprzednika, ale pismo zaginęło w czasie pożaru. Spożytko­wał je późniejszy hagiograf (por. BHL 8416).