Tego dnia świętują

Było to pierwotnie imię męskie, od którego już w starożytności urobiono imię żeńskie Aleksándra. Należy do bardzo starych greckich (Aléksandros) imion dwuczłonowych. Pierwsza część składowa wywodzi się od czasownika aléks- 'bronię, wspomagam', a druga od rzeczownika anér (gen. andrós) - 'mąż, mężczyzna'....

Zobacz więcej o: Aleksander
Obchodzi imieniny:
15 stycznia,
26 lutego,
27 lutego,
10 marca,
18 marca,
20 marca,
24 kwietnia,
3 maja,
18 maja,
10 lipca,
17 lipca,
11 sierpnia,
28 sierpnia,
13 września,
12 grudnia

To żeńskie imię pochodzenia greckiego (zob. ALEKSANDER). W Polsce notowane w źródłach od wieku XIV, w formach: Aleksandra i Oleksandra. Należy u nas do imion dość popularnych, do czego przyczyniła się m.in. powieść H. Sienkiewicza Potop. Imię to nosiła siostra Władysława Jagiełły, żona ks. mazowieckiego...

Zobacz więcej o: Aleksandra
Obchodzi imieniny:
19 marca,
20 marca,
24 kwietnia,
18 maja,
24 listopada,
12 grudnia

Imię męskie rzadko używane. Wywodzi się z późnogreckiego Aleksis, co pierwotnie było spieszczeniem imienia dwuczłonowego typu Aleksídemos, Aleksíbios z cząstką aleksi- w części pierwszej (od czasownika aléks-, jak w Aleksander). W Polsce Aleksy (może nawet wymawiane Alekszy) znane od 1224 r. w kilku...

Zobacz więcej o: Aleksy
Obchodzi imieniny:
12 lutego,
17 lutego,
24 kwietnia,
17 lipca,
28 sierpnia

Jest to imię staroangielskie, złożone z elementów: eg- (ekka, agi) 'broń, miecz' i berth (beorht) 'jasny, błyszczący, wspaniały'. Zatem Egbert to 'błyszczący, wspaniały jak miecz'. Spieszczeniem jest Bert. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Egbertus, ang. Egbert, niem. Eckbert, Eckbrecht, Egbert, wł. Egberto. W...

Zobacz więcej o: Egbert
Obchodzi imieniny:
24 kwietnia

Erwin to imię starogermańskie, pochodzące od przy­domka boga nieba Tiwaz. Występuje w for­mach: Ermin, Hermin, Irmin. W imionach ele­ment irmin należy rozumieć jako 'czczony, szanowany' lub jako 'silny, potężny, straszny'.W Polsce brak poświadczeń tego imienia, ale od w. XIII występują dwuczłonowe imiona...

Zobacz więcej o: Erwin
Obchodzi imieniny:
19 stycznia,
16 kwietnia,
24 kwietnia,
18 lipca

Forma żeńska imienia : ErwinErwin to imię starogermańskie, pochodzące od przy­domka boga nieba Tiwaz. Występuje w for­mach: Ermin, Hermin, Irmin. W imionach ele­ment irmin należy rozumieć jako 'czczony, szanowany' lub jako 'silny, potężny, straszny'.W Polsce brak poświadczeń tego imienia, ale od w. XIII...

Zobacz więcej o: Erwina
Obchodzi imieniny:
19 stycznia,
16 kwietnia,
24 kwietnia,
25 kwietnia,
18 lipca

Jest to imię łacińskie, pochodzące od pierwotnego cognomen. W języku łacińskim istnieje przymiotnik fidelis 'wierny, pewny'. W Polsce u ludzi świeckich jest bardzo rzadkie, występuje w społecznościach zakonnych w formie męskiej Fidelis i żeńskiej Fidelisa. Poświadczone jest z r. 1342 w formie Fidelis. Odpowiedniki...

Zobacz więcej o: Fidelis
Obchodzi imieniny:
24 kwietnia

Jest to imię pochodzenia greckiego - od słowa gregórios 'gorliwy, czuwający'. Imię to nosiło wielu papieży, np. Grzegorz I Wielki, Grzegorz XIII, twórca kalendarza gregoriańskiego. W Polsce imię występuje już w średniowieczu w formie Grzegorz (1311) i formach: Gryhory (1490), Hrehory (1473), Hryhory...

Zobacz więcej o: Grzegorz
Obchodzi imieniny:
2 stycznia,
4 stycznia,
13 lutego,
12 marca,
24 kwietnia,
4 maja,
9 maja,
25 maja,
25 sierpnia,
3 września,
30 września,
16 października,
17 listopada,
28 listopada,
24 grudnia
Obchodzi imieniny:
24 kwietnia
Obchodzi imieniny:
24 kwietnia
Obchodzi imieniny:
24 kwietnia