Tego dnia świętują

Imię pochodzenia germańskiego z grupy imion dwuczłonowych, złożone z elementów: adal- / adel- / edel- 'sławny, znakomity, szlachetny' i -bert / -berht / -brecht 'jaśniejący, wspaniały, błyszczący'. W Polsce imię znane od średniowiecza. W dokumentach notowane w postaciach: Adalbert (1194), Adalpert,...

Zobacz więcej o: Adalbert
Obchodzi imieniny:
23 kwietnia,
11 maja

Jest to imię pochodzenia germańskiego, złożone z elementów: ger- (gari-) 'oszczep' i -hard 'mężny, odważny, trwały, mocny'. W Polsce jest to imię znane, choć nigdy nie osiągnęło dużej popularności. Etymologia ludowa wywodzi je z polskiego wyrażenia gier rad, czyli 'ten, który rad igra (bawi się)'. U...

Zobacz więcej o: Gerard
Obchodzi imieniny:
30 stycznia,
23 kwietnia,
24 września,
3 października,
16 października,
24 listopada
Obchodzi imieniny:
30 stycznia,
23 kwietnia,
24 września,
3 października,
16 października,
24 listopada
Obchodzi imieniny:
30 stycznia,
23 kwietnia,
24 września,
3 października,
16 października,
24 listopada

To mitologiczne imię (córka Zeusa, żona Menelaosa) może pochodzić od greckiego słowa hel- 'blask, jasność' lub helán- 'pochodnia'. Istnieje też inna teoria pochodzenia tego imienia. Może wywodzić się od słowa helené 'kosz trzcinowy'. Co roku odbywały się tzw. helenoforie (helenophoria), czyli procesje...

Zobacz więcej o: Helena
Obchodzi imieniny:
2 marca,
23 kwietnia,
22 maja,
31 lipca,
13 sierpnia,
18 sierpnia

Jest to późnogreckie imię (Geórgios), bardzo popularne w Europie. Utworzone jest od terminów związanych z rolnictwem (george- 'uprawiam rolę', ge-rgia 'rolnictwo', ge-rgós 'rolnik'). Imię to dotarło do nas w średniowieczu najprawdopodobniej z Czech i przybrało kilka form, które reliktowo przetrwały...

Zobacz więcej o: Jerzy
Obchodzi imieniny:
27 stycznia,
23 kwietnia,
24 sierpnia
Obchodzi imieniny:
23 kwietnia

Imię pochodzenia łacińskiego, genetycznie nomen gentilicium utworzone od miejsca Terentus na Polu Marsowym (zob. TERENCJAN). Odpowiedniki obcojęz.: łac. Terentius, ang. Terence, Terry, fr. Térence, niem. Térenzius, Terenz, wł. Terenzio. W martyrologiach i synaksariach odnaleźć można ośmiu świętych...

Zobacz więcej o: Terencjusz
Obchodzi imieniny:
23 kwietnia

Jest to bardzo popularne imię pochodzenia słowiańskiego, zawierające w członie pierwszym element woj- 'wojownik', a w drugim -ciech, ten sam, co i w wyrazach po-ciecha, u-ciecha. Obok formy Wojciech w użyciu była też forma Wociech. Imię poświadczone jest od wieku XII w formach: Wojciech, Wojciesz, Wojcieszko,...

Zobacz więcej o: Wojciech
Obchodzi imieniny:
23 kwietnia