Tego dnia świętują

Imię dobrze znane z historii starożytnej. Jego pochodzenie do dziś nie zostało wyjaśnione. Jedni wywodzą je z języka greckiego, inni uważają za pożyczkę etruską w języku łacińskim. Do dziś znane jest powiedzenie (rzymska przysięga małżeńska): -ubi tu, Caius, ibi ego, Caia - gdzie ty, Gajuszu, tam i ja...

Zobacz więcej o: Gajusz
Obchodzi imieniny:
22 kwietnia

Jest to imię greckie, złożone ze słów h-lios 'słońce' i -d-ron 'dar'. Całość odpowiadałaby tłumaczeniu 'dar słońca' lub 'dar Heliosa'. Znany jest matematyk Heliodor z II w. i Heliodor z Emessy (III w.) - autor romansu Historia etiopska o Teagenesie i Charyklei. Biblijna scena wypędzenia Heliodora ze...

Zobacz więcej o: Heliodor
Obchodzi imieniny:
22 kwietnia,
3 października

Jest toimię żeńskie, pochodzące od postaci z mitologii greckiej, Ziemi-Matki (gr. ---- - "Ziemia"), lub stanowiące żeński odpowiednik łacińskiego imienia Gajusz (Gaius), należącego do nielicznej grupy najstarszych imion rzymskich (imion właściwych, praenomen, por. Marek, Tyberiusz, Tytus, Aulus). Według...

Zobacz więcej o: Kaja
Obchodzi imieniny:
22 kwietnia

Jest to archaiczne imię rzymskie, tzw. praenomen o niejasnej etymologii. Często tłumaczy się je jako - 'cieszący rodziców'. W inskrypcjach łacińskich pisane Caius, a w inskrypcjach greckich zawsze Gaios (zob. GAJUSZ). Imię to występowało szczególnie często w rodach Julia i Klaudia. W Polsce nie mamy...

Zobacz więcej o: Kajus
Obchodzi imieniny:
22 kwietnia

Jako imię własne pojawia się już u starożytnych Greków. Greckie Lé-n było pierwotnie zdrobnieniem imion dwuczłonowych typu Le--chár-s lub też Auto-lé-n, Panta-lé-n. W imionach tych zmieszały się dwa wcześniejsze typy, z wyrazem laós (lé-s) 'lud' oraz lé-n (gen. leontos) 'lew'. Samo skrócenie Lé-n rozumieli...

Zobacz więcej o: Leon
Obchodzi imieniny:
20 lutego,
14 marca,
11 kwietnia,
19 kwietnia,
22 kwietnia,
12 czerwca,
28 czerwca,
3 lipca,
17 lipca,
20 lipca,
10 listopada,
16 listopada

Jest to imię żeńskie, pochodne od męskiego LEON. W Polsce należy do imion rzadkich. Częściej występuje jako imię zakonne. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Leonis, ang. Leona, Lyonelle, Leonelle, fr. Léonie, Léone, hiszp. Leonia, Leóna, niem. Leonie, ukr. Leonija, Lewija, wł. Leonia. Leonia, męczennica....

Zobacz więcej o: Leonia
Obchodzi imieniny:
4 stycznia,
22 kwietnia,
18 czerwca

Imię pochodzenia greckiego: Le-nidas / Le-níd-s; złożone jest z członów: lé-n- 'lew' oraz z sufiksu patronimicznego -idas / -ides. Le-nidas / Le-nides to 'pochodzący od Leona, z rodu Leona'. Znamy to imię z dziejów staro­żytnych; nosił je król Sparty Leonidas (V w. przed Chr.), słynny z bitwy pod...

Zobacz więcej o: Leonid
Obchodzi imieniny:
15 kwietnia,
22 kwietnia

W Polsce imię Soter nie występuje. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Soterus, Soter, fr., niem. Soter, hiszp., wł. Sotero. Martyrologia wymieniają dwóch świętych o imieniu Soter. Ten jednak, który widnieje w nich razem z Maksencjuszem, jest postacią zupełnie nieznaną i w kulcie chrześcijańskim pomijaną....

Zobacz więcej o: Soter
Obchodzi imieniny:
22 kwietnia
Obchodzi imieniny:
22 kwietnia

Zlatynizowana forma germańskiego imienia złożonego z członów: theud-/diot- 'lud, naród, plemię' i -haris/-charis 'wojsko'. Czasem utożsamiano je z greckim Teodorem. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Theudarius, Theuderius, ang., niem. Theodarius, Theoderis.

Zobacz więcej o: Teudariusz (Teodor)
Obchodzi imieniny:
7 lutego,
21 lutego,
26 marca,
1 kwietnia,
20 kwietnia,
22 kwietnia,
5 maja,
20 maja,
29 maja,
31 maja,
21 czerwca,
4 lipca,
27 sierpnia,
5 września,
19 września,
24 września,
23 października,
29 października,
9 listopada,
11 listopada,
7 grudnia

Imię pochodzenia łacińskiego, genetycznie cognomen utworzone sufiksem - ianus od nazwy miejscowej Troja w Azji Mniejszej lub w Italii. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Troianus, ang., fr. Troyen. Trojan, biskup Saintes. Mówi o nim Grzegorz z Tours, który biskupowi przypisuje nie tylko wielkie cnoty, ale...

Zobacz więcej o: Trojan
Obchodzi imieniny:
22 kwietnia

Imię to pochodzi prawdopodobnie ze skrócenia imienia greckiego Lukanós i funkcjonuje jako spieszczenie (forma hipokorystyczna). Odpowiadałoby znaczeniowo imionom łacińskim: Lucius 'urodzony o świcie', Lucanus 'pochodzący z Lukanii'. W Polsce imię poświadczone zostało w formach: Łukasz (1306) i Łuka...

Zobacz więcej o: Łukasz
Obchodzi imieniny:
17 lutego,
22 kwietnia,
14 maja,
10 września,
18 października,
31 października