Alina (Alena)

Jest to imię pochodzenia germańskiego, spieszczenie od Adelina, Adelajda. W języku polskim występuje ono w formie AlinaHalina, przy czym ta ostatnia utożsamiana bywa czasem z Heleną. W staropolszczyźnie pisane m.in. Alena, Helina. Na popularność Aliny w języku polskim wpłynęła chyba Balladyna J. Słowackiego. Postać z protetycznym h- występuje w operze Moniuszki - Halka (aria Jontka: ...oj, Halino!).

Odpowiedniki obcojęz.: ang., fr. Aline, ros. Galina, wł. Alina.

Święte, które by nosiły takie imię, także nie widnieją w martyrologiach. Rzecz ma się podobnie jak z Alicją, z którą Alina zdaje się mieć punkty styczne. Ale istnieją święte znane na ogół pod innym imieniem, które jednak bywają nieraz wymieniane z Aliną. Takimi są przede wszystkim dwie postacie średniowieczne:

Alina (Alena) z Forest (Belgia). Córka pogańskich rodziców, zamieszkałych w Dielbeek niedaleko Brukseli, dała się bez ich wiedzy ochrzcić, wobec czego sprowadzili ją siłą do domu i umieścili w zamknięciu. Zmarła na skutek rany odniesionej z rąk strażnika, który jej pilnował. Miało się to stać 17 czerwca 640 r. Pochowano ją w Forest, gdzie w r. 1105 powstało opactwo benedyktyńskie. W r. 1193 opat tego klasztoru dokonał podniesienia relikwii. Niestety, krytyka hagiograficzna nie uznała historyczności życiorysu napisanego w w. XIII. Alina wzywana bywa w chorobach oczu.

Alina (Adelina) z Mortain (w departamencie Manche, Francja). Była siostrą św. Witalisa z Savigny. Gdy ten założył klasztor w Savigny, siostrę swą osiedlił w pobliżu i wprowadził w życie zakonne. W r. 1105 hrabia Wilhelm z Mortain wybudował klasztor dla zakonnic, którego pierwszą ksienią została właśnie Alina. W obydwu klasztorach przestrzegano reguły benedyktyńskiej. Regułę cysterską przyjęto tam nieco później. Zakonnice z Mortain z powodu ich ubioru nazywano Białymi Paniami (Albae Dominae, Blanches). W r. 1243 dokonano przeniesienia szczątków Witalisa, Aliny i kilku innych. Było to niejako podniesienie relikwii, równoznaczne z uznaniem uczczonych w ten sposób osób za święte. Ponieważ kult Aliny nie został później formalnie zatwierdzony, widnieje ona w wykazach i wspomnieniach jako błogosławiona. Pamiątkę obchodzi się 20 października.

Alina (Alena)
 obchodzi imieniny