Alipiusz

Jest to męskie imię pochodzące od greckiego słowa álypos 'wolny od bólu'. W źródłach imię to pisane jest Alypius, rzadziej Alipius. W Polsce nie jest ono znane.

Odpowiedniki obcojęz.: łac. Alypius, Alipius, fr. Alype, niem. Alipius, wł. Alipio.

Święci noszący to imię nie są liczni. Prezentujemy tu sylwetki dwóch:

Alipiusz, biskup Tagasty (dzisiaj Souk-Ahras w Algierii). Urodził się około r. 360. Z Augustynem zetknął się, gdy ten nauczał gramatyki w rodzinnym mieście. Był też jego uczniem w Kartaginie. Co więcej, razem ze św. Augustynem przystał do manichejczyjów i razem z nim z wolna się od nich odsunął. Do katolicyzmu trafił - znów jak św. Augustyn - w Mediolanie. Przez jakiś czas przebywał w Cassiciacum, a na Wielkanoc 387 r. przyjął chrzest. Z Augustynem wrócił do Afryki i został mnichem w Tagaście. Odbył następnie pielgrzymkę do Ziemi Świętej, gdzie zetknął się ze św. Hieronimem. W r. 394 (lub 395) został biskupem rodzinnego miasta. Odznaczył się wówczas w zwalczaniu donatystów i pelagian. Zmarł prawdopodobnie około r. 430. Jego wspomnienie wpisane jest do Martyrologium Rzymskiego pod dniem 15 sierpnia.

Alipiusz Słupnik żył w VII stuleciu. Pochodził z Adrianopolis w Paflagonii. Był najpierw diakonem i ekonomem miejscowego kościoła. Mając 30 lat porzucił wszystko i udał się na pustynię. W dwa lata później rozpoczął surowe życie stylity (słupnika), które wiódł ponad 67 lat, przy czym przez 53 lata trwał w postawie stojącej. Z czasem zebrało się wokół niego liczne grono uczniów i uczennic. Utworzyli oni dwa klasztory, które siedem razy dziennie zbierały się wokół kolumny Alipiusza i razem z nim wielbiły Boga. Życie Alipiusza opisał jeden z jego uczniów. Ciało przeniesiono później do jednego z klasztorów (Kutlumusiu) na górze Athos, a klasztor jego imienia powstał w Konstantynopolu. Święty wspominany jest 26 listopada. Martyrologium Rzymskie w ślad za synaksarium konstantynopolitańskim wzmiankuje tego dnia pustelnika o imieniu Stylianos. Zapewne chodzi o samego Alipiusza, wspominanego omyłkowo po raz wtóry.

Alipiusz
 obchodzi imieniny